Tweede tussentijdse analyse van de CATNON studie gepubliceerd in The Lancet Oncology

Tweede tussentijdse analyse van de CATNON studie gepubliceerd in The Lancet Oncology

Een secundaire analyse van een grote internationale fase 3 klinische studie (bekend als CATNON) laat zien dat patiënten met anaplastisch astrocytoom zonder 1p/19q co-deletie alleen baat hebben bij temozolomide wanneer het IDH-gen gemuteerd is en gegeven wordt na radiotherapie. Van patiënten met nieuw gediagnosticeerd anaplastisch astrocytoom, bij wie de tumoren geen 1p/19q co-deletie hebben, heeft aangetoond dat temozolomide chemotherapie de overleving bij patiënten alleen maar verbeterde indien de tumor een gemuteerde IDH-gen droegen (hetzij IDH1 of IDH2) en alleen wanneer temozolomide werd gegeven na bestraling, maar niet wanneer het naast bestraling werd gegeven. Patiënten met anaplastische astrocytomen zonder de 1p/19q co-deletie zijn doorgaans minder gevoelig voor chemotherapie en hebben over het algemeen een slechtere prognose dan degenen die wel de 1p/19q co-deletie hebben. Patiënten met astrocytomen zonder IDH mutatie (bekend als ‘wildtype’) zagen geen overlevingsvoordeel van temozolomide, ongeacht wanneer het werd gegeven.