Een betere kwaliteit van leven en overleving voor hersentumorpatiënten

Research

For driven and talented researchers who want to make a real difference with their research, we regularly have PhD positions available within the Brain Tumor Center

Missie

De missie van het Hersentumorcentrum is het verbeteren van de kwaliteit van leven en de overleving van patiënten met een hersentumor door het leveren van multidisciplinaire, specialistische zorg en het uitvoeren van fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek

Contact

Hebt u vragen of wilt u andere informatie? Neem dan contact met ons op

Een betere kwaliteit van leven en overleving
voor hersentumorpatiënten

Welkom bij het Hersentumorcentrum

In het Hersentumorcentrum bundelen we alle kennis over behandeling, zorg,
onderzoek en nieuwe ontwikkelingen in een groep van specialisten,
zorgverleners, onderzoekers, begeleiders en ondersteuners.

Ons centrum

Waar zijn we goed in

De missie van het Hersentumorcentrum is het leveren van multidisciplinaire, specialistische
zorg en het uitvoeren van fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek

De nieuwste operatietechnieken

De operatieve behandeling van ziekten aan kwetsbare structuren zoals hersenen, hersenstam, ruggenmerg en zenuwen vraagt onder andere een toegewijd gebruik van de nieuwste neurochirurgische technieken.

Lees meer …
Precisie-bestraling

Het doel van een bestralingsbehandeling is de tumor te bestralen en het gezonde weefsel te sparen. Hiertoe hebben we de nieuwste technieken in huis, waaronder cyberknife, stereotactische bestraling en protonenbestraling.

Lees meer …
Persoonlijke benadering

Het doel van het hersentumorcentrum is om naast de overleving ook de kwaliteit van leven van mensen met een hersentumor te verbeteren. Daarom focussen wij als team op de patiënt en zijn persoonlijke situatie. Gespecialiseerde verpleegkundigen zorgen voor afdelingsoverstijgende continuïteit.

Lees meer …
Experimentele medicijnen

Het Hersentumorcentrum test veel nieuwe medicijnen uit die werkzaam kunnen zijn bij hersentumoren. Hiervoor voeren we studies uit waarin patiënten met een hersentumor met een nieuw middel worden behandeld.

Lees meer …
Uitgelicht

Onderzoek

Een zeer belangrijk doel van het Hersentumorcentrum is het vinden van nieuwe behandelingen tegen hersentumoren. De therapie tegen hersentumoren wordt steeds persoonlijker.

Lees meer …
Kankercellen, genen en eiwitten

Onderzoek naar de soort en aard van verschillende hersentumoren

Lees meer …
Looking for a PhD position?

For driven and talented researchers who want to make a real difference with their research

Read more …
Nieuwe therapieën

Onderzoek en innovaties

Lees meer …
Nieuwe operatietechnieken

Wakkere operaties en andere revolutionaire ingrepen

Lees meer …

Laatste nieuws

Steun tijdens partneravonden

Steun tijdens partneravonden van het Hersentumorcentrum Het Hersentumorcentrum organiseert partneravonden voor partners of naasten van patiënten met een hooggradig glioom, een snel groeiende hersentumor. Tijdens een reeks van vier bijeenkomsten[…]

Read more

Publicatie boek ‘Intraoperative Mapping of Cognitive Networks’

Onlangs is het boek Intraoperative Mapping of Cognitive Networks gepubliceerd.Hierin staat een bijdrage over spontane taal van klinisch linguïst Djaina Satoer en haar collega’s.Dit is het eerste boek waarin een[…]

Read more

PATIO in de schijnwerpers door bijzondere fietstocht

Evelien onderneemt momenteel een 1400 kilometer lange fietstocht door het land om aandacht en fondsen te werven voor inloophuizen. Plaats van handeling was daarom natuurlijk PATIO: de plek voor iedereen[…]

Read more

Het Erasmus MC

Het Erasmus MC telt 500.000 m2 aan vloeroppervlak. Er werken 14.000 medewerkers met honderd nationaliteiten en er zijn ruim 850 bedden. In het Erasmus MC zitten alle oncologische specialisten bij elkaar. Dit moet het makkelijker maken voor kankerpatiënten die bij meerdere artsen onder behandeling zijn. Zij hoeven dan niet meer kriskras door het hele pand om de juiste behandeling te krijgen.

Ons team

Maak kennis met onze verpleegkundigen, specialisten en onderzoekers

Prof. Martin J. van den Bent

Neuro-oncoloog

Aandachtsgebieden

Chemotherapie
Experimentele behandelingen
Moleculair onderzoek
Neurologische complicaties van kanker

Publicaties

Dr. Eelke M. Bos

Neurochirurg

Aandachtsgebieden

Algemene hersentumorchirurgie

Publicaties

Dr. Jacoline E. Bromberg

Neuro-oncoloog

Aandachtsgebieden

Zeldzame hersentumoren
Hematologische maligniteiten

Publicaties

Dianne Coule

Verpleegkundige

Aandachtsgebieden

Begeleiding van patienten met een hersentumor

Dr. Ruben Dammers

Neurochirurg

Aandachtsgebieden

Algemene hersentumorchirurgie
Pediatrische neurochirurgie
Schedelbasischirurgie

Publicaties

Prof. Clemens M.F. Dirven

Neurochirurg

Aandachtsgebieden

Algemene hersentumorchirurgie Intraparenchymale hersentumoren
Viro- en immunotherapie

Publicaties

Sarah van Dijk

Verpleegkundig specialist

Aandachtsgebieden

Begeleiding van mensen met neurofibromatose type 1

Marit Eland

Verpleegkundig specialist

Aandachtsgebieden

Begeleiding van patienten met een hersentumor

Dr. Pim J. French

Onderzoeker

Aandachtsgebieden

Identificatie van moleculaire subgroepen en analyse van genen welke betrokken zijn bij het ontstaan en de progressie van gliomen

Publicaties

Dr. Marjolein Geurts

Neuro-oncoloog

Aandachtsgebieden

Chemotherapie
Experimentele behandelingen
Moleculair onderzoek

Publicaties

Drs. Iain K. Haitsma

Neurochirurg

Aandachtsgebieden

Algemene hersentumorchirurgie
Chirurgie rondom de orbita

Publicaties

Dr. Sanjay Harhangi

Neurochirurg

Aandachtsgebieden

Hersentumorchirurgie
Chirurgie van tumoren van de hersenstam, het ruggenmerg, de wervelkolom en perifere zenuwen

Publicaties

Drs. Hester Hulscher

Neurochirurg

Aandachtsgebied

Algemene hersentumorchirurgie

Publicaties

Dr. Maja J.A. de Jonge

Oncoloog

Aandachtsgebied

Fase 1 studies

Publicaties

Dr. Joost Jongen

Neuro-oncoloog

Aandachtsgebieden

Chemotherapie
Hersenmetastasen
Pijnbehandeling

Publicaties

Prof. Johan M. Kros

Patholoog

Aandachtsgebieden

Genetische karakteristieken, biologisch tumorgedrag, moleculaire mechanismen en angiogenese

Publicaties

Dr. Martine L. Lamfers

Onderzoeker

Aandachtsgebied

Ontwikkeling van nieuwe behandelingen

Publicaties

Prof. Sieger Leenstra

Neurochirurg

Aandachtsgebieden

Hersentumorchirurgie
Intraparenchymale hersentumoren
Ontwikkeling nieuwe behandelingen

Publicaties

Dr. Theo M. Luider

Onderzoeker

Aandachtsgebieden

Angiogenese bij gliomen
Glioom biomarkers
Sequencing van anti-lichamen

Publicaties

Dr. Alejandra M. Méndez Romero

Radiotherapeut

Aandachtsgebieden

Intracraniële stereotactische radiotherapie
Brughoektumoren

Publicaties

Drs. (Erik) H.P. van Putten

Neurochirurg

Aandachtsgebieden

Algemene hersentumorchirurgie Wervelkolomchirurgie

Publicaties

Drs. Carolien M. van Rij

Radiotherapeut

Aandachtsgebied

Stereotactische radiotherapie

Publicaties

Prof. Carin C.D. van Rijt

Oncoloog

Aandachtsgebieden

Palliatieve zorg
Chemotherapie bij hersentumoren

Publicaties

Dr. Djaina D. Satoer

Klinisch linguist

Aandachtsgebied

Wakkere operaties

Publicaties

Drs. Joost W. Schouten

Neurochirurg

Aandachtsgebieden

Algemene hersentumorchirurgie Wakkere operaties

Publicaties

Prof. Peter A.E. Sillevis Smitt

Neuro-oncoloog

Aandachtsgebieden

Paraneoplastische
syndromen
Translationeel glioom onderzoek
Neurologische complicaties van kanker

Publicaties

Drs. Cleo Slagter

Radiotherapeut

Aandachtsgebied

Intracraniele radiotherapie

Publicaties

Prof. Marion Smits

Radioloog

Aandachtsgebied

Geavanceerde MRI technieken

Publicaties

Drs. Annemarie T. Swaak – Kragten

Radiotherapeut

Aandachtsgebieden

Intracraniele radiotherapie
Palliatieve radiotherapie

Publicaties

Dr. Walter Taal

Neuro-oncoloog

Aandachtsgebieden

Chemotherapie
Wervelmetastasen
Neurofibromatose type 1

PublicatiesProefschrift

Dr. Robert M. Verdijk

Patholoog

Aandachtsgebieden

Maligne Perifere Zenuwschede Tumoren (MPNST)
Melanomen van het centraal zenuwstelsel

Publicaties

Merle Verdriet

Research nurse

Aandachtsgebied

Experimentele behandelingen

Publicaties

Dr. Arnaud J.P.E. Vincent

Neurochirurg

Aandachtsgebieden

Algemene hersentumorchirurgie Wakkere operaties

Publicaties