Hersentumorcentrum: Onderwijs en Opleiding

Samen leren we meer

Het Hersentumorcentrum is een naar buiten gerichte organisatie met als doel de overdracht van kennis aan patiënten, studenten, promovendi, medisch specialisten (in opleiding), specialistisch verpleegkundigen en externe professionals.

Om dit doel te bereiken, houden we via de website ziektebeeldinformatie, praktische informatie en een overzicht van recente onderzoeksresultaten bij. Voor patiënten, naasten en mantelzorgers is er speciale aandacht in de vorm van counseling, voorlichtingsbijeenkomsten, brochures en deze website. Via hoorcolleges, vaardigheidsonderwijs en zelfstudieopdrachten in het medisch curriculum, dragen we de fundamentele en klinische kennis die in het Hersentumorcentrum aanwezig is over. Het Hersentumorcentrum is aangesloten bij de onderzoekschool Molecular Medicine (MolMed) in het thema ‘solide tumoren’, subthema 3.6 ‘Neuro-oncology and pain’.

Gemotiveerde en getalenteerde studenten die de uitdagingen van wetenschappelijk onderzoek willen opzoeken, kunnen een research master volgen binnen het Hersentumorcentrum. Voor gedreven onderzoekers die met hun onderzoek een echt verschil willen maken, zijn regelmatig PhD-posities beschikbaar. Vraagstellingen variëren van moleculair mechanistisch tot ontwikkeling van betere methoden voor diagnose, prognose en behandeling van hersentumoren. We investeren in klinisch specialisten die direct bij de zorg voor hersentumorpatiënten betrokken zijn (neurologen, neurochirurgen, radiotherapeuten, pathologen, oncologen en radiologen).

Het Hersentumorcentrum presenteert zich via congressen, (gedrukte) media voor specialisten en (wetenschappelijke) presentaties.

PhD students en promovendi
PhD students (promovendi)

Specialistische verpleegkundigen
Neuro-oncologie onderwijs voor verpleegkundigen

Studenten
Toekomstige artsen en wetenschappers maken in een vroeg stadium kennis met alle aspecten van hersentumoren.

Medisch specialisten
Het Hersentumorcentrum is op verschillende manieren betrokken bij postacademisch onderwijs.

Congressen
Nuttige congressen voor iedereen met interesse in hersentumoren.