Hersentumor: klachten en symptomen

De klachten en symptomen die kunnen optreden door een hersentumor

Alle hieronder genoemde klachten kunnen ook optreden bij andere aandoeningen dan een hersentumor.

Wanneer een tumor (en het vocht daaromheen, oftewel oedeem) extra ruimte inneemt, neemt ook de druk binnen de schedel toe. Bij druktoename binnen de schedel kunnen diverse klachten optreden, zoals aanhoudende hoofdpijn, misselijkheid en braken. Als de druk erg hoog wordt, kan sufheid optreden.

Indien een tumor het omringende hersenweefsel beschadigt of erop drukt, kan dit weefsel minder goed functioneren. Het gevolg daarvan is dat er uitvalsverschijnselen optreden, zoals verlammingsverschijnselen, moeilijker lopen, taalproblemen, een deel van het gezichtsveld missen (hemianopsie), karakterveranderingen en problemen met aandacht, geheugen of concentratie.

Veel patiënten reageren minder spontaan en vooral trager, tonen minder emoties en worden steeds passiever. Anderen zijn juist druk, ongeremd, snel geïrriteerd, chaotisch en rusteloos. Bij weer andere patiënten zijn gedrag en emoties wisselend, zonder dat zij hier grip op hebben. Vaak beseffen mensen die deze verschijnselen hebben dit zelf niet.

Een ander verschijnsel dat door hersentumoren kan optreden, zijn epileptische aanvallen (insulten). Soms is een aanval beperkt tot kleine schokjes in een hand of een kortdurende 'afwezigheid'. Een aanval kan echter ook bestaan uit plotseling vallen en bewusteloos raken, gevolgd door strekken en heftig schokken van armen en benen. Meestal weet de patiënt hier zelf niets meer van, maar het is een hele nare ervaring voor zijn omgeving. Vaak zal de arts medicijnen voorschrijven, de zogenoemde 'anti-epileptica', die de kans op een nieuwe aanval kleiner maken.