Hersentumor: oorzaak en ontstaan

Hoe ontstaat kanker?

Kanker is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende ziekten, waaronder hersentumoren. Kanker ontstaat wanneer lichaamscellen ongeremd gaan delen. Dit ongeremde delen treedt op wanneer er fouten in het erfelijk materiaal (DNA) van cellen ontstaan. Gelukkig worden de meeste fouten door het lichaam zelf gerepareerd. Soms lukt het het lichaam niet om de fouten te repareren en hopen zich in een cel meer fouten op. Op deze manier kan kanker ontstaan. Ons lichaamseigen immuunsysteem kan ervoor zorgen dat de kanker wordt opgeruimd of zich niet verder verspreidt. Helaas lukt dat lang niet altijd.

Wat is de oorzaak?

Sommige vormen van kanker ontstaan door blootstelling aan straling (bijvoorbeeld huidkanker door blootstelling aan zonlicht) of giftige stoffen (bijvoorbeeld longkanker door roken). Zo kunnen hersentumoren jaren na bestraling van het hoofd ontstaan, bijvoorbeeld door een eerdere behandeling voor kinderleukemie.

In verreweg de meeste gevallen blijft de oorzaak van hersentumoren onbekend en berust het ontstaan waarschijnlijk op toeval (‘pech’). Slechts in zeldzame gevallen zijn hersentumoren erfelijk. In de familie komen dan meestal naast hersentumoren ook andere vormen van kanker en verschijnselen voor (bijvoorbeeld neurofibromatose, Turcot en Li-Fraumeni syndroom). Hersentumoren zijn nooit besmettelijk.

In de media wordt regelmatig gesproken over het gebruik van mobiele telefoons of het wonen bij hoogspanningsmasten. En dat dit mogelijk meer kans geeft op het krijgen van een hersentumor. Voor deze veronderstelling ontbreekt vooralsnog wetenschappelijk bewijs.

Bekijk de video van KWF over ontstaan van kanker.