Hersentumor: Oorzaak

Created with Sketch.

Oorzaak en ontstaan

Kanker is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende ziekten, waaronder hersentumoren. Kanker ontstaat wanneer lichaamscellen ongeremd gaan delen. Dit ongeremde delen, treedt op wanneer er fouten in het DNA (mutaties) ontstaan. Mutaties worden bij elke celdeling aan de dochtercellen doorgegeven omdat de mutatie in het erfelijk materiaal (DNA) zit. Gelukkig worden de meeste mutaties door het lichaam zelf gerepareerd. Soms echter faalt het reparatiemechanisme en hopen zich in een cel meer mutaties op. Wanneer een bepaalde grens is bereikt, ontstaat kanker (men denkt dat er meer dan vijf belangrijke mutaties moeten zijn in de kankercel). Daarnaast faalt ook het immuunsysteem (o.a. de witte bloedcellen), wat de kankercellen niet meer (voldoende) herkend als bedreigend en/of lichaamsvreemd.

Sommige vormen van kanker ontstaan door blootstelling aan straling (bijvoorbeeld huidkanker door blootstelling aan Uv-licht) of giftige stoffen (bijvoorbeeld longkanker door roken). Zo kunnen hersentumoren ontstaan vele jaren na bestraling van het hoofd, bijvoorbeeld in het kader van de behandeling voor kinderleukemie.

In verreweg de meeste gevallen blijft de oorzaak van hersentumoren onbekend en berust het ontstaan waarschijnlijk op toeval (‘pech’). Slechts in zeldzame gevallen zijn hersentumoren erfelijk. In de familie komen dan meestal naast hersentumoren ook andere vormen van kanker en verschijnselen voor (bijvoorbeeld neurofibromatose, Turcot en Li-Fraumeni syndroom). Hersentumoren zijn nooit besmettelijk.

In de pers is er regelmatig onrust over de mogelijkheid dat gebruik van mobiele telefoons of het wonen bij hoogspanningsmasten de kans op het krijgen van een hersentumor zouden verhogen. Voor deze veronderstellingen ontbreekt vooralsnog afdoend wetenschappelijk bewijs.

Bekijk de video van KWF over ontstaan van kanker.