Hersentumor: Oorzaak

Oorzaak en ontstaan

Kanker is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende ziekten, waaronder hersentumoren. Kanker ontstaat wanneer lichaamscellen ongeremd gaan delen. Dit ongeremde delen treedt op wanneer er fouten in het erfelijk materiaal (DNA) van cellen ontstaan. Gelukkig worden de meeste fouten door het lichaam zelf gerepareerd. Soms lukt het het lichaam niet om de fouten te repareren en hopen zich in een cel meer fouten op. Wanneer een aantal fouten zich in een cel ophoopt, kan kanker ontstaan. Ons lichaamseigen immuunsysteem kan ervoor zorgen dat de kanker wordt opgeruimd of zich niet verder verspreidt. Helaas lukt dat lang niet altijd.

Sommige vormen van kanker ontstaan door blootstelling aan straling (bijvoorbeeld huidkanker door blootstelling aan zonlicht) of giftige stoffen (bijvoorbeeld longkanker door roken). Zo kunnen hersentumoren ontstaan vele jaren na bestraling van het hoofd, bijvoorbeeld in het kader van de behandeling voor kinderleukemie.

In verreweg de meeste gevallen blijft de oorzaak van hersentumoren onbekend en berust het ontstaan waarschijnlijk op toeval (‘pech’). Slechts in zeldzame gevallen zijn hersentumoren erfelijk. In de familie komen dan meestal naast hersentumoren ook andere vormen van kanker en verschijnselen voor (bijvoorbeeld neurofibromatose, Turcot en Li-Fraumeni syndroom). Hersentumoren zijn nooit besmettelijk.

In de pers is er regelmatig onrust over de mogelijkheid dat gebruik van mobiele telefoons of het wonen bij hoogspanningsmasten de kans op het krijgen van een hersentumor zouden verhogen. Voor deze veronderstellingen ontbreekt vooralsnog wetenschappelijk bewijs.

Bekijk de video van KWF over ontstaan van kanker.