Hersentumor: persoonlijke zorg en begeleiding

Persoonlijke zorg en begeleiding

De diagnose hersentumor en de behandelingen hebben veel invloed op het psychisch welbevinden van patiënten en hun naasten. Bij hersentumoren is er, naast de bij kanker behorende emotionele en psychosociale reactie, ook sprake van angst voor mentale achteruitgang.

De basale psychosociale zorg die de behandelend arts en verpleegkundigen geven, omvat goede voorlichting, communicatie en ondersteuning bij revalidatie. Toegankelijke specialistische verpleegkundigen (Marit Eland en Dianne Coule) waarborgen tijdens het gehele zorgpad continuïteit en wérkelijk persoonlijke zorg. Dit is echter niet voor alle patiënten en naasten voldoende. Om te kijken of er meer behoefte aan psychosociale zorg bestaat, gebruiken we vragenlijsten, welke patiënten digitaal in kunnen vullen. Die bespreken we in het daaropvolgende consult bij de behandelend arts of verpleegkundige.

Door regelmatig te screenen, kunnen we het verloop in de ernst en aard van de klachten volgen en snel inspringen op een veranderde zorgbehoefte. We kunnen dan bijvoorbeeld doorverwijzen naar gespecialiseerde psychosociale zorg.

Naast de psychosociale zorg bestaat er ook de mogelijkheid voor cognitieve revalidatie. Hiervoor komen patiënten in aanmerking die veranderingen in het denken, karakter, gedrag of emotie ervaren na de diagnose hersentumor. De behandelend neuro-oncoloog of specialistisch verpleegkundige kan een patiënt aanmelden voor deze polikliniek van het revalidatiecentrum Rijndam, die eens per maand in het Erasmus MC Kanker Instituut wordt gehouden.

Ook de omgeving van ons centrum biedt psychosociale zorg, zoals Patio aan de Zimmermanweg 5.