Hersentumor: persoonlijke zorg en begeleiding

Persoonlijke zorg en begeleiding

De diagnose hersentumor en de behandelingen hebben veel invloed op het psychisch welbevinden van patiënten en hun naasten. Naast de bij kanker behorende emotionele en psychosociale reactie is er (vaak) ook sprake van angst voor mentale achteruitgang.

De basale psychosociale zorg die de behandelend arts en verpleegkundigen geven, omvat goede voorlichting, communicatie en ondersteuning bij revalidatie. Onze specialistische verpleegkundigen (Marit Eland en Dianne Coule) zorgen tijdens de behandelperiode voor continuïteit en persoonlijke zorg. Als u of uw naaste behoefte heeft aan meer psychosociale zorg, kunt u dit aangeven aan uw behandelend arts of verpleegkundige.

Door regelmatig te screenen, kunnen we het verloop in de ernst en aard van de klachten volgen en snel inspringen op een veranderde zorgbehoefte. We kunnen dan bijvoorbeeld doorverwijzen naar gespecialiseerde psychosociale zorg.

Naast de psychosociale zorg bestaat er ook de mogelijkheid voor zogenaamde cognitieve revalidatie. Hiervoor komen patiënten in aanmerking die veranderingen in het denken, karakter, gedrag of emotie ervaren na de diagnose hersentumor. De behandelend neuro-oncoloog of specialistisch verpleegkundige kan een patiënt aanmelden voor deze polikliniek van het revalidatiecentrum Rijndam, die eens per maand in het Erasmus MC Kanker Instituut wordt gehouden.

Maar ook heel dichtbij het Hersentumorcentrum kunt u psycholosociale zorg krijgen, zoals bij Patiënt Informatiecentrum Oncologie PATIO aan de Zimmermanweg 5.