Hersentumorcentrum: Meten behandelresultaten

De zorg verbeteren door kritisch te kijken naar de uitkomst van ons handelen

Het resultaat van onze behandelingen meetbaar maken lijkt eenvoudig, maar is in de praktijk moeilijk. Een hersentumor kan een negatieve invloed hebben op de hersenfuncties en daarmee op het dagelijks functioneren van de patiënt. Daartegenover staat dat onze behandelingen naast een genezende werking soms ook een negatieve invloed hebben de kwaliteit van leven, bijvoorbeeld door toename van vermoeidheid. Ook komt het voor dat patiënten met een hersentumor zelf niet in de gaten hebben dat het niet goed met hen gaat. Kwaliteit van het leven is dus zeer subjectief en wordt enerzijds door de hersentumor en anderzijds door onze behandelingen beïnvloed, wat metingen en interpretatie van de uitkomsten moeilijk maakt.

Binnen het Hersentumorcentrum zijn we daarom een uniek project aangegaan, waarbij we onze behandelresultaten gaan vastleggen volgens van tevoren opgestelde uitkomstmaten die het belang en welbevinden van de patiënt vooropstellen. We doen dit volgens een nieuw concept, dat zijn nut reeds heeft bewezen bij enkele andere ziektebeelden. Voor hersentumorbehandelingen zijn wij de eerste die een set van uitkomstmaten hebben opgesteld en zullen implementeren. Deze uitkomstmaten leggen niet alleen de reactie van de tumor op de behandeling vast, maar ook het welbevinden van de patiënt en zijn naasten, de kwaliteit van bepaalde hersenfuncties en het optreden van ernstige complicaties en bijwerkingen. Wij verwachten hiermee een standaard te zetten voor andere centra, zodat we op termijn in staat zijn onze resultaten inzichtelijk te maken en onderling te vergelijken.