Hersentumorcentrum: meten behandelresultaten

De zorg verbeteren door kritisch te kijken naar de uitkomst van ons handelen

Het resultaat van onze behandelingen meetbaar maken lijkt eenvoudig, maar is in de praktijk moeilijk. Een hersentumor kan een negatieve invloed hebben op de hersenfuncties en daarmee op het dagelijks functioneren en op de ervaren kwaliteit van leven. Daartegenover staat dat onze behandelingen naast een heilzame werking ook bijwerkingen kunnen hebben die de kwaliteit van leven beïnvloeden, bijvoorbeeld door toename van vermoeidheid. Kwaliteit van het leven is mede daarom subjectief. Dat maakt het meten van wat kwaliteit van leven is en de interpretatie van dat meten moeilijk.

Binnen het Hersentumorcentrum proberen we onze behandelresultaten vast te leggen volgens van tevoren opgestelde uitkomstmaten die het belang en welbevinden van u of uw naatsen vooropstellen. We gebruiken daarvoor kwaliteit van leven-vragenlijsten en vragen die u online voorafgaand aan polibezoeken in kan vullen, zodat de dokter er tijdens het polibezoek op kan reageren. Daarnaast meten we bij bepaalde tumoren (laaggradige gliomen) regelmatig hoe goed uw geheugen en aandacht functioneert - functies die nogal eens problemen opleveren bij hersentumorpatiënten.