IDH gemuteerd glioom

Created with Sketch.

Het IDH gemuteerd glioom is doorgaans een langzaam groeiende tumor

Gliomen delen we in naar het type hersencel waaruit de tumor lijkt te ontstaan. Een astrocytoom lijkt te ontstaan uit de astrocyt en het oligodendroglioom uit de oligodendrocyt. Daarnaast is er een indeling naar de te verwachten groeisnelheid (WHO tumorgraad I-IV). WHO graad I gliomen zien we voornamelijk bij kinderen en blijven hier buiten beschouwing. Het IDH gemuteerd glioom is een graad II of III glioom en kan een astrocytoom of een oligodendroglioom zijn.

Het onderscheiden van verschillende typen gliomen is belangrijk. Het is belangrijk voor de keuze van de behandeling, maar ook om meer te kunnen zeggen over de prognose. We weten nu dat mutaties (foutjes) in het DNA van de tumorcellen heel belangrijk zijn om de verschillende typen gliomen te kunnen onderscheiden. Zo past een IDH mutatie bij een WHO graad II en III glioom. Gecombineerd verlies van chromosomen 1p en 19q past bij een oligodendroglioom. WHO graad II en III gliomen en oligodendrogliomen hebben over het algemeen een betere prognose dan WHO graad IV gliomen en astrocytomen.

Hier vindt u meer informatie.