Hersentumor: experimentele medicijnen

Experimentele medicamenteuze behandelingen

Het Hersentumorcentrum test veel nieuwe medicijnen die werkzaam kunnen zijn bij hersentumoren. De mogelijkheid tot deelname aan een studie is van veel factoren afhankelijk, zoals tumordiagnose, moleculaire karakteristieken van de hersentumor en voorgaande behandelingen. Bij fase I onderzoek is ook het aantal (op korte termijn) beschikbare plaatsen van belang. Overleg daarom dan ook eerst met één van de neurologen van de afdeling Neuro-Oncologie. Klik hier voor contact of hier voor informatie over een second opinion.

Diverse studies doen we binnen het Centre for Drug Development (CDD)
Binnen het CDD van het Erasmus MC ontwikkelen en verbeteren we geneesmiddelen tegen kanker. Het doel is om nieuwe, betere en op het individu gerichte behandelingen voor meer patiënten toegankelijk te maken.
Klik hier voor een video over het CDD....
Klik hier voor de website van het CDD...

Onderstaande klinische studies met experimentele medicamenteuze behandelingen worden momenteel verricht in het Hersentumorcentrum:

WHO graad II en III gliomen:

Vorasidenib studie, INDIGO trial
Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd fase 3-onderzoek innaar AG-881 (Vorasidenib) bij proefpersonen met residueel of recidief graad 2 glioom met een IDH1- of IDH2-mutatie.
Er mag na operatie geen behandeling hebben plaats gevonden middels chemotherapie of radiotherapie.
Klik hier voor informatie op clinicaltrials.gov over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

Glioblastomen (graad IV gliomen):

NeoBomb studie (177Lu-NeoB, NeoRay)
Een fase 1/2a, open label, multicenter studie naar de veiligheid, verdraagzaamheid, werking en anti-tumor werking van [177Lu]-NeoB bij patiënten met solide tumoren (waaronder glioblastomen) met een gastrin-releasing peptide receptor (GRPR).
Klik hier voor meer informatie op clinicaltrials.gov over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

Nerviano studie (NMS-03305293)
Een fase 1/2 studie naar het medicijn NMS-03305293 (+een PARP-remmer) in combinatie met Temozolomide bij patiënten met een (recidief) glioom/glioblastoom.
Klik hier voor informatie op clinicaltrials.gov over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

Celgene studie (CC-90010-GBM-002)
Een fase 1b-, open label, dosisbepalend onderzoek naar het medicijn CC-90010 in combinatie met temozolomide met of zonder bestralingstherapie bij patiënten met nieuw gediagnosticeerd glioblastoom.
Klik hier voor informatie op clinicaltrials.gov over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

Andere zeldzame hersentumoren:

Voor de landelijke LWNO behandelprotocollen m.b.t. medulloblastomen, ependymomen en kiemceltumoren zie https://lwno.nl/richtlijnen/.

Andere neuro-oncologische ziektebeelden:

TRAIN studie bij Neurofibromatose type 1
De TRAIN studie onderzoekt of trametinib effectief is bij neurofibromatose type 1 gerelateerde symptomatische plexiforme neurofibromen.
Klik hier voor meer informatie over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

Hematologische maligniteiten (inclusief Primair Centraal Zenuwstelsel Lymfoom):

Momenteel geen studies