Hersentumor: experimentele medicijnen

Experimentele medicamenteuze behandelingen

Het Hersentumorcentrum test veel nieuwe medicijnen die werkzaam kunnen zijn bij hersentumoren. De mogelijkheid tot deelname aan een studie is van veel factoren afhankelijk, zoals tumordiagnose, moleculaire karakteristieken van de hersentumor en voorgaande behandelingen. Bij fase I onderzoek is ook het aantal (op korte termijn) beschikbare plaatsen van belang. Overleg daarom dan ook eerst met één van de neurologen van de afdeling Neuro-Oncologie. Klik hier voor contact of hier voor informatie over een second opinion.

Diverse studies doen we binnen het Centre for Drug Development (CDD)
Binnen het CDD van het Erasmus MC ontwikkelen en verbeteren we geneesmiddelen tegen kanker. Het doel is om nieuwe, betere en op het individu gerichte behandelingen voor meer patiënten toegankelijk te maken.
Klik hier voor een video over het CDD....
Klik hier voor de website van het CDD...

Onderstaande klinische studies met experimentele medicamenteuze behandelingen worden momenteel verricht in het Hersentumorcentrum:

Gliomen:

CV-GBLM (CureVac) studie
Een fase 1 onderzoek om de veiligheid en verdraagbaarheid van CVGBM te onderzoeken bij patiënten met operatief verwijderd glioblastoom (GBM) of astrocytoom met een moleculair MGMT ongemethyleerd glioblastoom.
Klik hier voor meer informatie op clinicaltrials.gov over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

ACTION studie
Een fase 3, placebo gecontroleerde, multicenter studie naar de veiligheid, verdraagzaamheid, werking en anti-tumor werking van ONC 201 bij patiënten met een diffuus glioom, met een H3 K27M mutatie na complete bestraling.
Klik hier voor meer informatie op clinicaltrials.gov over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)
Klik hier voor een NL samenvatting

Nerviano studie (NMS-03305293)
Een fase 1/2 studie naar het medicijn NMS-03305293 (+een PARP-remmer) in combinatie met Temozolomide bij patiënten met een (recidief) glioom/glioblastoom.
Klik hier voor informatie op clinicaltrials.gov over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

NeoBomb studie (177Lu-NeoB, NeoRay) (Alleen open voor patiënten met slechte nierfunctie)
Een fase 1/2a, open label, multicenter studie naar de veiligheid, verdraagzaamheid, werking en anti-tumor werking van [177Lu]-NeoB bij patiënten met solide tumoren (waaronder glioblastomen) met een gastrin-releasing peptide receptor (GRPR).
Klik hier voor meer informatie op clinicaltrials.gov over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

DLL3 studie (1438-0003)
Een fase Ib open-label, multicenter, dosis-escalatieonderzoek met BI 764532 toegediend als intraveneuze monotherapie bij patiënten met glioom dat DLL3 tot expressie brengt.
Klik hier voor meer informatie op clinicaltrials.gov over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

Legato studie
Gerandomiseerde fase 3-studie naar lomustine met of zonder re-irratiatie voor patiënten met een progressief glioblastoom na 1ste behandeling.
Klik hier voor meer informatie op clinicaltrials.gov over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)
Klik hier voor een NL samenvatting

Andere zeldzame hersentumoren:

PersoMed Studie (deze studie is gesloten vanwege achterblijvende inclusie)
Een gerandomiseerd fase 2 onderzoek bij post puberale patiënten met operatief verwijderd medulloblastoom. Bij patiënten met een SHH mutatie wordt gerandomiseerd tussen de standaardbehandeling met en zonder Sonidegib.
Klik hier voor meer informatie op clinicaltrials.gov over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

Voor de landelijke LWNO behandelprotocollen m.b.t. medulloblastomen, ependymomen en kiemceltumoren zie https://lwno.nl/richtlijnen/.

Andere neuro-oncologische ziektebeelden:

TRAIN studie bij Neurofibromatose type 1 (deze studie is gesloten voor inclusie)
De TRAIN studie onderzoekt of trametinib effectief is bij neurofibromatose type 1 gerelateerde symptomatische plexiforme neurofibromen.
Klik hier voor meer informatie over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

Hematologische maligniteiten (inclusief Primair Centraal Zenuwstelsel Lymfoom):

Momenteel geen studies