Hersentumor: experimentele medicijnen

Experimentele medicamenteuze behandelingen

Het Hersentumorcentrum test veel nieuwe medicijnen die werkzaam kunnen zijn bij hersentumoren. De mogelijkheid tot deelname aan een studie is van veel factoren afhankelijk, zoals tumordiagnose, moleculaire karakteristieken van de hersentumor en voorgaande behandelingen. Bij fase I onderzoek is ook het aantal (op korte termijn) beschikbare plaatsen van belang. Overleg daarom dan ook eerst met één van de neurologen van de afdeling Neuro-Oncologie. Klik hier voor contact of hier voor informatie over een second opinion.

Diverse studies doen we binnen het Centre for Drug Development (CDD)
Binnen het CDD van het Erasmus MC ontwikkelen en verbeteren we geneesmiddelen tegen kanker. Het doel is om nieuwe, betere en op het individu gerichte behandelingen voor meer patiënten toegankelijk te maken.
Klik hier voor een video over het CDD....
Klik hier voor de website van het CDD...

Onderstaande klinische studies met experimentele medicamenteuze behandelingen worden momenteel verricht in het Hersentumorcentrum:

Gliomen:

CV-GBLM studie
Een fase 1 onderzoek om de veiligheid en verdraagbaarheid van CVGBM te onderzoeken bij patiënten met operatief verwijderd glioblastoom (GBM) of astrocytoom met een moleculair MGMT ongemethyleerd glioblastoom.
Klik hier voor meer informatie op clinicaltrials.gov over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

ACTION studie
Een fase 3, placebo gecontroleerde, multicenter studie naar de veiligheid, verdraagzaamheid, werking en anti-tumor werking van ONC 201 bij patiënten met een diffuus glioom, met een H3 K27M mutatie na complete bestraling.
Klik hier voor meer informatie op clinicaltrials.gov over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

Fight-209 studie
Een fase 2, open-label, single-arm, multicenter studie naar pemigatinib bij patienten met een recidief glioblastoom of andere primaire hersentumor met een FGFR1-3-wijziging.
Klik hier voor informatie op clinicaltrials.gov over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

Nerviano studie (NMS-03305293)
Een fase 1/2 studie naar het medicijn NMS-03305293 (+een PARP-remmer) in combinatie met Temozolomide bij patiënten met een (recidief) glioom/glioblastoom.
Klik hier voor informatie op clinicaltrials.gov over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

Andere zeldzame hersentumoren:

Voor de landelijke LWNO behandelprotocollen m.b.t. medulloblastomen, ependymomen en kiemceltumoren zie https://lwno.nl/richtlijnen/.

Andere neuro-oncologische ziektebeelden:

TRAIN studie bij Neurofibromatose type 1 (deze studie is gesloten voor inclusie)
De TRAIN studie onderzoekt of trametinib effectief is bij neurofibromatose type 1 gerelateerde symptomatische plexiforme neurofibromen.
Klik hier voor meer informatie over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

Hematologische maligniteiten (inclusief Primair Centraal Zenuwstelsel Lymfoom):

Momenteel geen studies