Medisch specialisten

Het Hersentumorcentrum is op verschillende manieren betrokken bij postacademisch onderwijs

Het Hersentumorcentrum is op verschillende manieren betrokken bij postacademisch onderwijs. We richten ons daarbij op zowel medisch specialisten in opleiding als op geregistreerde medisch specialisten. We organiseren met enige regelmaat de basiscursus neuro-oncologie, waarin we de neurologische complicaties van algemene vormen van kanker en van hersentumoren belichten. Daarnaast heeft deze landelijke cursus tot doel om medisch specialisten te informeren en bij te scholen over de huidige inzichten in de neuro-oncologie.

De afdeling Neurochirurgie organiseert jaarlijks in het Skillslab een internationale cursus voor jonge neurochirurgen om de anatomie en benadering van ingewikkelde en diep gelegen tumoren in de hersenen in de praktijk aan te leren. Onder leiding van eigen en internationale expert-neurochirurgen doceren we nieuwe benaderingen voor diep in of onder de hersenen gelegen tumoren. Ook vindt elk jaar in het Skillslab de 'basiscursus microchirurgie' plaats, een cursus die verplicht is voor alle specialisten in Nederland die opgeleid worden tot neurochirurg of plastisch chirurg.

In het Erasmus MC Kanker Instituut kunnen neurologen en neurochirurgen in opleiding een zes maanden durende 'etalagestage' neurologie/neuro-oncologie volgen. De richting van deze stage wordt in nader overleg ingevuld. De stage kan ook gebruikt worden voor het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zijn klinische en preklinische fellowships mogelijk, die op individuele basis georganiseerd en ingevuld worden.

Verder is het Hersentumorcentrum sinds jaar en dag actief betrokken bij de organisatie en invulling van ‘educational days/sessions’ van diverse internationale (neuro-)oncologische bijeenkomsten, zoals de EANO, de Amerikaanse SNO, de Europese en Amerikaanse organisaties voor medische oncologie (ASCO en ESMO), en het tweejaarlijkse EORTC-EANO-ESMO ‘Trends in Central Nervous System Malignancies’-symposium.