Promoveren

Ambitieus, getalenteerd en op zoek naar een promotietraject (PhD) dat er echt toe doet?

Voor gedreven en getalenteerde onderzoekers die met hun onderzoek echt het verschil willen maken, hebben wij binnen het Hersentumorcentrum regelmatig promotieplaatsen beschikbaar.

Onze focus ligt op translationeel onderzoek dat een directe invloed heeft op de diagnose, prognose en/of behandeling van patiënten met een hersentumor.
De verschillende wetenschappelijke programma's bestrijken het continuüm van moleculair-mechanistisch tot klinisch onderzoek. Door het ontstaan van hersentumoren op moleculair niveau beter te begrijpen en die kennis in te zetten bij het verbeteren van methoden voor diagnose, prognose en behandeling, wil het Hersentumorcentrum bijdragen aan een betere kwaliteit van leven en overleving van patiënten met een hersentumor.

Onze onderzoekslijnen zijn gericht op:

  • Nieuwe beeldvormende diagnostiek
  • Immuuntherapie
  • Deelname aan grote klinische onderzoeken
  • Identificatie van moleculaire merkers (mutaties) door grootschalig -omics-onderzoek (in het bijzonder genomics, whole genome sequencing, proteomics) en hun functionele betekenis
  • Ontwikkeling van innovatieve in vitro (primaire celkweken) tumormodellen
  • Angiogenese
  • Gentherapie
  • Ontwikkeling van nieuwe medicijnen (geneesmiddelscreening)

Het Hersentumorcentrum is aangesloten bij de onderzoeksschool Molecular Medicine (MolMed) in thema 3 "solide tumoren", subthema 3.6 "Neuro-oncologie en pijn". Alle promovendi binnen het Hersentumorcentrum hebben gratis toegang tot de vele cursussen die MolMed organiseert, de jaarlijkse MolMed-dag (inclusief prijzen voor beste publicaties), werkgroepen, etc.

Meer informatie over ons onderzoek

Contactinformatie