Hersentumor: Experimentele medicijnen
(Click flag for English)

Experimentele medicamenteuze behandelingen

Het Hersentumorcentrum test veel nieuwe medicijnen die werkzaam kunnen zijn bij hersentumoren. Hiervoor voeren we studies uit waarin patiënten met een bepaald type (hersen)tumor met het nieuwe middel worden behandeld.

Soms is er een zogenaamde 'controle-arm' bij een dergelijke studie. Dan behandelen we een deel van de patiënten niet met het nieuwe middel, maar met de bestaande medicatie. Het doel van een dergelijke studie is om te kijken of het nieuwe medicijn beter werkt dan het bestaande middel.

In andere studies onderzoeken we een nieuw middel bij patiënten voor wie geen andere behandeling beschikbaar is. We kijken dan of de tumor daardoor een tijd niet groeit of zelfs kleiner wordt. Soms onderzoeken we medicijnen die al gebruikt worden voor andere ziektes, maar het kan ook om middelen gaan waarmee nog maar heel weinig ervaring bestaat.

Soms worden deze studies uitgevoerd met een geneesmiddelenfabrikant, die zo wil uitzoeken of het middel dat zij ontwikkeld hebben echt werkt. Ook vindt veel onderzoek plaats in samenwerking met andere centra. Het Hersentumorcentrum voert veel studies uit samen met de Brain Tumor Group van de European Organization of Research and Treatment of Cancer (EORTC).

Of een patiënt in aanmerking komt voor behandeling in studieverband hangt af van de vaak zeer specifieke criteria die gelden voor de desbetreffende studie. Voor sommige studies is het nodig dat eerst een stukje tumor verder wordt onderzocht op aanwezigheid van bepaalde moleculaire kenmerken. Voor vrijwel alle studies geldt dat de patiënt in een relatief goede conditie moet zijn. Elders op deze website staat een studie-overzicht met de belangrijkste criteria van de actieve studies.