Hersentumorcentrum: Missie

Het verbeteren van de kwaliteit van leven en de overleving van hersentumorpatiënten

De missie van het Hersentumorcentrum is het verbeteren van de kwaliteit van leven en de overleving van hersentumorpatiënten door het leveren van multidisciplinaire, specialistische zorg en het uitvoeren van fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek.

Hiertoe biedt het Hersentumorcentrum het Erasmus MC en zijn partners een gebundeld expertisecentrum met gespecialiseerde, multidisciplinaire zorgpaden, opleidingen en wetenschappelijk innovatiepotentieel voor de behandeling van alle hersentumoren (met uitzondering van hypofysetumoren) in Nederland.

Deze krachtenbundeling van specialistische kennis, jong talent en internationale relaties faciliteert de volle breedte van translationeel onderzoek en snelle implementatie van nieuwe ontwikkelingen op de zorgvloer.

Bed-to-Bench-and-Back innovaties vormen de basis voor personalized medicine. Toegankelijke casemanagers (specialistische verpleegkundigen) tijdens het gehele zorgpad waarborgen wérkelijk persoonlijke zorg. Het Hersentumorcentrum garandeert daarmee het beste, meest persoonlijke en meest waardevolle zorgpad voor iedere patiënt.