Het “targeted therapy” medicijn vorasidenib laat veel belovende resultaten zien

Het “targeted therapy” medicijn vorasidenib laat veel belovende resultaten zien

Het nieuw ontwikkelde medicijn Vorasidenib verlengd de progressievrije overleving van patiënten met een nieuw gediagnosticeerd laaggradig glioom.

Uit de internationale studie blijkt dat patiënten met een laaggradig glioom die Vorasidenib gebruikten bijna 17 maanden langer konden leven zonder groei van de tumor. Hierdoor kon de standaard behandeling, bestaande uit bestraling en chemotherapie, mediaan 27,7 maanden worden uitgesteld. Vorasidenib richt zich specifiek op IDH-mutaties bij het laaggradig glioom, een relatief langzaam groeiende hersentumor die vaak jongere mensen treft.

Bij het onderzoek waren 331 patiënten betrokken, waarbij de met Vorasidenib behandelde groep een significant langere ziekteprogressievrije periode had (mediaan 27,7 maanden) in vergelijking met de placebogroep (mediaan 11,1 maanden).

Op basis van deze resultaten wordt Vorasidenib waarschijnlijk de standaard behandeling voor mensen die alleen nog een operatie hebben gehad voor een laaggradig glioom. Het gaat dan om mensen met een nieuw gediagnosticeerd laaggradig astrocytoom of laaggradig oligodendroglioom, die nog geen behandeling hebben gehad met bestraling en/of chemotherapie. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of mensen met een anaplastisch glioom of mensen die reeds een behandeling hebben gehad met bestraling en/of chemotherapie ook baat hebben bij vorasidenib.

Vorasidenib is nu beschikbaar binnen de reguliere behandeling. Het is echter ALLEEN beschikbaar voor mensen met een laagggradig glioom die naast een operatie(s) nog geen bestraling of chemotherapie hebben gehad. Vorasidenib is niet werkzaam bij het glioblastoom, aangezien deze tumor geen IDH mutatie heeft.

Klik hier voor het artikel in het NEJM ...