Twee studies laten voordeel zien van vroege chemotherapie bij het anaplastisch oligodendroglioom

Twee studies laten voordeel zien van vroege chemotherapie bij het anaplastisch oligodendroglioom

Voordeel van vroege chemotherapie bij het anaplastisch oligodendroglioom met 1p/19q verlies

In de lange follow-up data van twee onafhankelijke prospectieve gerandomiseerde studies wordt het voordeel aangetoond van chemotherapie aansluitend aan radiotherapie bij de eerste presentatie van het anaplastisch oligodendroglioom met 1p/19q verlies. Met een geschatte 20-jaarsoverleving ongeveer 37% bereikt een aanzienlijk deel van de patiënten met een anaplastisch oligodendroglioom met 1p/19q verlies langetermijnoverleving.

Lees meer...