INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS / COVID-19 VACCIN VOOR HERSENTUMORPATIËNTEN

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS / COVID-19 VACCIN VOOR HERSENTUMORPATIËNTEN

Ook dit najaar wordt u opgeroepen voor een COVID-19 herhaalvaccinatie. Uiteraard begrijpen wij dat er veel vragen zijn over de beschikbaarheid en veiligheid van de vaccins voor mensen met een hersentumor.

Wij adviseren alle mensen om zich te laten vaccineren zodra u vanuit de overheid of huisarts een uitnodiging krijgt.

Juist voor mensen met een hersentumor is het belangrijk om zich te laten vaccineren. Lees meer...

Er zijn geen aanwijzingen dat het vaccin onveilig is voor mensen met kanker of behandeling voor kanker. Het maakt hierbij niet uit welk merk vaccin u krijgt of welke behandeling (chemotherapie, doelgerichte therapie of radiotherapie) u krijgt. Ook het tijdstip van vaccineren ten opzichte van uw infuus of medicatie-inname is niet van belang.

De enige uitzondering hierop zijn patiënten die experimentele therapie in een studie of trial krijgen. Neemt u deel aan een studie dan adviseren wij u te overleggen met uw behandelend arts.

Dit advies is gebaseerd op de richtlijn en handleiding van het RIVM waar ook onze beroepsgroep aan bijgedragen heeft. Deze zijn te vinden op de website http://lci.rivm.nl.

Wanneer kan u een oproep verwachten?

Op 19 september is gestart met een nieuwe COVID-19-vaccinatieronde, waarbij eerst personen van 60 jaar en ouder een vaccinatie kunnen halen. Zij ontvangen (gefaseerd van oud naar jong) een uitnodiging van het RIVM. Personen van 12 tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik ontvangen tussen 4 en 18 oktober een uitnodiging voor de herhaalprik bij de GGD via hun huisarts. Na ontvangst van deze uitnodiging kunnen zij een afspraak maken voor de herhaalprik. Bent u tussen de 12 en 59 jaar en bent u in het verleden niet opgeroepen voor de griepprik of twijfelt u of u op deze lijst staat, is het advies dat u dat meldt bij uw hoofbehandelaar medisch specialist. Die kan een uitnodiging verstrekken zodat u alsnog versneld gevaccineerd kan worden. Nadat de medische risicogroepen en zorgmedewerkers een uitnodiging hebben ontvangen krijgt iedereen vanaf 12 jaar de gelegenheid om een herhaalprik te halen zonder uitnodigingsbrief.

In deze zelfde periode wordt ook de griepprik gegeven. Voor de griepprik geldt ook dat wij u adviseren om zich te laten vaccineren wanneer u daarvoor wordt uitgenodigd. Het is veilig om de griepprik en de COVID-19 vaccinatie op dezelfde dag of kort na elkaar te krijgen.

Ook als u gevaccineerd bent blijft het noodzakelijk om u bij klachten te laten testen en de andere beschermende maatregelen op te volgen.