Serie online bijeenkomsten voor partners van AYA’s met een hooggradige hersentumor

Serie online bijeenkomsten voor partners van AYA’s met een hooggradige hersentumor

Graag attenderen we jullie op onderstaande serie online bijeenkomsten voor partners van AYA’s met een hooggradige hersentumor. Het betreft een vierdelige serie (eerste bijeenkomst op 23 mei), met vier keer dezelfde groep deelnemers.

Partners van patiënten kunnen zich aanmelden via ayazorgnetwerk.nl/naasten.
Voor inhoudelijke vragen over de serie bijeenkomsten kan contact opgenomen worden met Michaela van der Veldt (de medisch maatschappelijk werk gespreksleider van de bijeenkomsten) via m.vanderveldt@erasmusmc.nl.