De RIGEL-studie

De RIGEL-studie

RIGEL-studie hersentumor
RIGEL-studie hersentumor

De behandeling van mensen met een graad 2 en 3 diffuus glioom is in de afgelopen decennia sterk verbeterd. Door verbeteringen in zowel de neurochirurgie, radiotherapie (bestralingen) en chemotherapie neemt de overleving toe. Daarmee komt er ook meer nadruk te liggen op de kwaliteit van leven.

Van de radiotherapie denken we dat deze een rol speelt bij het ontwikkelen van concentratie- en geheugenproblemen. Met de moderne bestralingstechnieken zoals intensiteitsgemoduleerde radiotherapie en protonentherapie kunnen we de bestraling beter sturen dan vroeger. In de RIGEL-studie willen we kijken of een bestraling met moderne bestralingstechnieken op termijn minder leidt tot ontwikkelen van concentratie- en geheugenproblemen dan vroeger. We zijn ook geïnteresseerd in de impact van de bestraling op kwaliteit van leven en arbeidsparticipatie. Ook willen we de normale controle-MRI’s die gemaakt worden verder onderzoeken op tekenen van bestralingsschade. Zo hopen we in kaart te brengen of preciezere bestralingen, zoals protonentherapie, ook leiden tot een betere behandeluitkomst.

Bij de patiënten in dit onderzoek worden op gezette tijden geheugentesten afgenomen. Er worden vragenlijsten gebruikt gericht op kwaliteit van leven. Het is een observationeel onderzoek, dus de behandeling is hetzelfde als de standaardbehandeling. Indien gewenst kan dit uitgebreid worden met vragen over werk en inkomen. Het onderzoek loopt in het Erasmus MC, het Haaglanden MC, en binnenkort in het LUMC en in het VUMC. Voor de patiënten die meedoen vanuit het Erasmus MC is het mogelijk mee te doen aan extra bloedonderzoek en uitgebreidere MRI scans.

De studie is terug te vinden in het Nederlands Trial Register en op clinicaltrials.gov. Voor vragen en suggesties kan contact opgenomen worden met Jaap Jaspers, radiotherapeut in het Erasmus MC.