Het hersentumor spreekuur

Het hersentumor spreekuur

Wist u dat ...

  • alle patiënten met een hersentumor altijd de uitslag van de MRI scan krijgen direct na de scan (dit doen we al meer dan 20 jaar).
  • alle patiënten met een hersentumor en hun naasten terecht kunnen op het spreekuur van het Hersentumorcentrum in Rotterdam voor een second opinion.
  • alle patiënten die komen voor een second opinion binnen één dag een volledige screening en advies krijgen over hun diagnose en behandeling (dit doen we al meer dan 20 jaar).
  • een second opinion kan helpen meer zekerheid en houvast te bieden en daarmee de kwaliteit van leven kan verbeteren.
  • door alle afspraken op één dag te plannen dit extra handig is voor patiënten uit een andere regio.
  • alle patiënten met een hersentumor welkom zijn op het spreekuur, ongeacht in welk stadium van de ziekte zij zich bevinden.
  • patiënten die bijvoorbeeld het advies hebben gekregen om zich wel of niet te laten opereren ook bij het spreekuur terecht kunnen voor extra zekerheid over hun behandeling.
  • wij ernaar streven om patiënten met een toegenomen of nieuwe hooggradige hersentumor binnen 1 week op het poliklinisch spreekuur te zien.
  • het hersentumorcentrum erkend is als Europees expertisecentrum.
  • u hier kunt klikken voor meer informatie.