Hooggradig glioom

Created with Sketch.

Het hooggradige glioom is doorgaans een sneller groeiende tumor

Gliomen delen we in naar het type hersencel waaruit de tumor ontstaat (astrocytoom ontstaat uit de astrocyt, of oligodendroglioom ontstaat uit de oligodendrogliacel) en naar de te verwachten groeisnelheid (tumorgraad). De tumorgraad loopt van I tot IV. Graad I tumoren zien we voornamelijk bij kinderen en blijven hier buiten beschouwing.

Een graad III glioom noemen we een anaplastisch glioom. Het kan een anaplastisch astrocytoom, anaplastisch oligodendroglioom of een mengvorm, het anaplastisch oligoastrocytoom, zijn. De groeisnelheid en dus prognose zijn doorgaans gunstiger dan die van het graad IV glioom, maar minder gunstig dan van een graad II glioom. Een graad IV glioom, ook wel glioblastoom genoemd, is het snelst groeiende type glioom.

Hier vindt u meer informatie over deze tumoren.