Niet IDH gemuteerd glioom

Created with Sketch.

Het niet IDH gemuteerd glioom is doorgaans een snel groeiende tumor

Gliomen delen we in naar het type hersencel waaruit de tumor lijkt te ontstaan. Het astrocytoom lijkt te ontstaan uit de astrocyt en het oligodendroglioom uit de oligodendrocyt. Daarnaast is er een indeling naar de te verwachten groeisnelheid: WHO tumorgraad I-IV. Het onderscheiden van verschillende typen gliomen is belangrijk. Het is belangrijk voor de keuze van de behandeling, maar ook om meer te kunnen zeggen over de prognose.

We weten nu dat mutaties (foutjes) in het DNA van de tumorcellen belangrijker zijn om de verschillende typen gliomen te kunnen onderscheiden. Zo past het ontbreken van een IDH mutatie bij een WHO graad IV astrocytoom, ook wel glioblastoom genoemd. Het glioblastoom is het snelst groeiende glioom.

Klik hier voor informatie over IDH gemuteerde gliomen.

Hier vindt u nog meer informatie over deze tumoren.