Operatie van een hersentumor bij een wakkere patiënt

Operatie van een hersentumor bij een wakkere patiënt

Deze video gaat over wakkere operaties bij hersentumorpatiënten. Het doel van een hersenoperatie bij patiënten met een hersentumor (glioom) is zoveel mogelijk tumor verwijderen en de functies van de hersenen te behouden. In een functioneel hersengebied, waaronder het spraakcentrum, is dit niet makkelijk. Daarom worden deze operaties soms uitgevoerd bij een wakkere patiënt. Tijdens het wakkere gedeelte van de operatie wordt de hersenschors gestimuleerd met elektrische stroomstootjes, zodat onder andere de taal- en spraakfuncties in kaart gebracht kunnen worden. De hersenfuncties worden steeds gemonitord totdat het einde van de operatie is bereikt. Op die manier garanderen we zoveel mogelijk dat de hersenfuncties intact blijven, terwijl zoveel mogelijk tumor wordt weggenomen.

Vóór de operatie zal de klinisch linguïst de wakkere (taal)monitoring uitgebreid met u bespreken op de polikliniek. Er zal ook een test-onderzoek worden afgenomen om de operatie goed voor te bereiden. In het onderstaande informatiefilmpje kunt u meer uitleg vinden over deze behandeling en het taalonderzoek.