CORONA informatie voor mensen met een hersentumor (update)

CORONA informatie voor mensen met een hersentumor (update)

De uitbraak van het corona virus (COVID-19) brengt voor iedereen ongekende uitdagingen en risico’s met zich mee. Dit geldt des te meer voor patiënten met een hersentumor. Vooral de diagnostiek en de behandeling bij mensen met een hersentumor moeten geen vertraging oplopen. Bezoek dus wel het ziekenhuis indien u en/of uw arts dat noodzakelijk vinden.

Hieronder staan een aantal veel gestelde vragen en antwoorden m.b.t. hersentumoren en corona. Houd rekening met elkaar en zorg goed voor uzelf.

Kan ik me als hersentumorpatient veilig laten vaccineren?
Wij adviseren al onze hersentumorpatiënten om zich wél te laten vaccineren zodra u vanuit de overheid / huisarts een uitnodiging krijgt.
Er zijn geen aanwijzingen dat het vaccin onveilig is voor mensen met kanker of behandeling voor kanker.  Dit geldt ook voor patiënten met een hersentumor.
Het maakt hierbij niet uit welk merk vaccin u krijgt of welke behandeling (chemotherapie en/of radiotherapie) u krijgt. Ook het tijdstip van vaccineren ten opzichte van uw infuus of medicatie-inname is niet van belang.
De enige uitzondering hierop zijn patiënten die experimentele therapie in een studie of trial krijgen. In dat geval adviseren wij u te overleggen met uw behandelend arts.
Ons advies is gebaseerd op de richtlijn en handleiding van het RIVM van 13 januari. Deze zijn te vinden op de website http://lci.rivm.nl.
Voor zover nu bekend zijn er ook geen veiligheidsrisico’s bekend voor mensen met epilepsie. Zie: Coronavirus en epilepsie - Epilepsiefonds
Ook als u gevaccineerd bent blijft het noodzakelijk om de 1,5 m in acht te nemen en de andere beschermende maatregelen op te volgen.

Lees meer ...

Moet ik mijn afspraken aan het ziekenhuis afzeggen?
In het Erasmus MC zijn maatregelen getroffen die een bezoek zo veilig mogelijk maken. Bent u in contact geweest met een besmette persoon of heeft u mogelijke klachten passend bij COVID-19 neem dan, vooraf aan de polikliniekafspraak, contact op met uw arts. In het Erasmus MC wordt u voor de afspraak aan het ziekenhuis gebeld of u of uw naasten klachten hebben die kunnen wijzen op een COVID-19 infectie.

Afspraken worden daar waar mogelijk telefonisch of via een web consult gedaan. Alle afspraken waarbij het noodzakelijk is om aanwezig te zijn, gaan door. Bent uw niet benaderd door uw arts of een medewerker van het ziekenhuis? Dan kan  uw afspraak gewoon doorgaan. Op die manier krijgt u de zorg die u nodig heeft.

Is het veilig om het ziekenhuis te bezoeken?
Bij een bezoek aan het ziekenhuis staat uw gezondheid voorop. Binnen het Erasmus MC is het dragen van een mond-neusmasker verplicht. Er zijn maatregelen getroffen waardoor patiënten en medewerkers een veilige afstand van 1,5m kunnen bewaren. Patiënten die opgenomen zijn met een COVID-19 infectie liggen in strikte isolatie en komen niet in aanraking met niet-besmette mensen. Bij patiënten en medewerkers die verdacht worden van een COVID-19 infectie worden beschermende maatregelen genomen en testen afgenomen. Het aantal patiënten dat het ziekenhuis of de huisarts bezoekt wordt beperkt. Zo vinden bijvoorbeeld poliklinische afspraken daar waar mogelijk telefonisch of via een web consult plaats. De kans op besmetting in het ziekenhuis wordt zo tot een minimum gereduceerd. Op deze manier kunnen patiënten veilig ons ziekenhuis bezoeken, bijvoorbeeld voor poliklinische controle, röntgenonderzoek, diagnostische ingrepen en/of bloedafname.

Gaat mijn oncologische behandeling door?
De risico’s van een bezoek aan het ziekenhuis worden steeds afgewogen tegen de winst die de behandeling oplevert. Wanneer uw arts vindt dat de risico’s voor u te groot zijn dan wordt u daarover benaderd. Als u niet benaderd wordt kan uw behandeling gewoon doorgaan.

Kan ik mijn afspraak omzetten in een telefonische afspraak of een web consult?
Sommige afspraken kunnen telefonisch of via een web consult plaatsvinden. Wanneer uw  arts het medisch verantwoord vindt om deze op die manier te laten plaatsvinden wordt u hierover benaderd. Alle polikliniekafspraken waarbij het noodzakelijk is om bij de huisarts of in het ziekenhuis aanwezig te zijn, gaan gewoon door. Bent u niet benaderd door uw arts? Dan gaat uw afspraak gewoon door.

Wat kan ik zelf doen om de kans op besmetting in het ziekenhuis zo klein mogelijk te maken?
Neem maximaal één naaste mee tijdens uw bezoek aan een arts. Op deze manier minimaliseert u het aantal bezoekers en daarmee de kans dat bezoekers het coronavirus aan elkaar doorgeven

Mensen met klachten als reukverlies, neusverkoudheid, hoesten, koorts en/of recent opgetreden benauwdheid, kunnen beter eerst bellen met de arts voor het bezoek. Deze klachten kunnen wijzen op een COVID-19 infectie. Er worden dan speciale maatregelen getroffen.

Houd anderhalve meter afstand van anderen.

Draag een mond-neusmasker.

Pas goede algemene hygiëne toe:

 • Was uw handen met water en zeep op de toiletten, doe bij voorkeur ringen af.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en/of nies in uw elleboog.
 • Gebruik wegwerpzakdoeken of tissue.

Heb ik als hersentumorpatiënt een hoger risico om corona (COVID-19) te krijgen of eraan te overlijden?
Mensen met ernstige chronische gezondheidsproblemen lopen een hoger risico op het ontwikkelen van ernstigere complicaties als gevolg van een infectie met COVID-19. Het gaat dan bijvoorbeeld om hart- en vaatziekte, een longaandoening, overgewicht, suikerziekte, een hogere leeftijd, roken, kanker of het gebruik van bepaalde medicatie. Complicaties van een COVID-19 infectie kunnen leiden tot opname op de IC en overlijden.

Lees meer ... 

Hoe kan ik mezelf beschermen tegen een infectie met COVID-19?
Laat u vaccineren zodra u een oproep krijgt van de huisarts of de overheid. De beste manier om ziekte te voorkomen, is door niet aan het virus te worden blootgesteld.

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Ga alleen naar buiten als dat echt nodig is.
  • Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, ziekhuisbezoek of voor een frisse neus.
 • Werk thuis als het kan
 • Houd 1,5 afstand van anderen (2 armlengtes)
  • Ook op straat en in de supermarkt
 • Was uw handen regelmatig
  • Was ze gedurende tenminste 20 seconden met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Raak uw ogen, neus en mond zo weinig mogelijk aan
 • Draag een mond-neusmasker

Wat moet ik doen als ik symptomen van een COVID-19 infectie heb?
Symptomen COVID-19
De symptomen van het nieuwe coronavirus zijn divers. Sommige mensen lijken er amper iets van te merken. Anderen worden ernstig ziek. De volgende klachten komen voor:

 • Verlies van reuk en/of smaak
 • Verkoudheid
 • Niezen
 • Hoesten
 • Keelpijn
 • Moeilijk ademen
 • Koorts

Wat doe ik bij bovenstaande symptomen?
Blijf thuis en zorg dat u anderen niet besmet.
Neem contact op met uw huisarts en/of specialist en bel opnieuw indien de klachten verergeren:

 • U wordt in een paar dagen steeds zieker
 • U ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • U krijgt koorts

Wat moet ik doen als ik nog vragen heb?
RIVM landelijke informatielijn coronavirus 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8:00 - 20:00 uur).
GGD Informatielijn coronavirus 010 443 80 31
Telefoonlijst Erasmus MC hersentumorcentrum

De Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) heeft een lijst samengesteld met verwijzingen naar websites met betrekking tot COVID-19 voor neuro-oncologische patiënten, naasten en professionals.

Nederlandse websites
Algemeen
Rijksoverheid (Coronavirus COVID-19)
RIVM (Actuele informatie COVID-19)
Artsportaal  / corona portaal (zeer veel actuele links mbt corona)
FMS COVID overzichtspagina
NZA (antwoord op algemene en zorgsector specifieke vragen rondom het coronavirus)
CBG (Medicijnen tegen het nieuwe coronavirus)
LAREB (COVID-19 bijwerkingen)
Clinical Frailty Scale

Oncologisch
NFK (Corona en kanker)
Kanker.nl (Coronavirus en kanker)
Voeding&KankerInfo (Voedingsadviezen)
KWF (Vragen en antwoorden over het coronavirus en KWF)
IKNL (COVID-19)

Neuro-oncologisch
Hersentumor.nl (Gevolgen COVID-19 voor mensen met een hersentumor)
Stophersentumoren.nl (COVID-19 informatie voor hersentumorpatienten)

Tijdschrift
NTvG (Dossier COVID-19)

Ziekenhuizen (corona pagina)
Amsterdam UMC
Antoni van Leeuwenhoek
Catharina
Erasmus MC
ETZ
Haga
HMC
Isala
LUMC
MUMC
Radboud UMC
Rijnstate
UMCG
UMCU

Specialistenverenigingen
NVN (Coronavirus / COVID-19)
NVvN
NVMO (Dossier COVID)
NVRO
NVvR
NVvP (Informatie over COVID-19)

Internationaal

Algemeen
Coronavirus disease (COVID-19) outbreak page
Coronavirus (COVID-19) Situation dashboard

Hersentumoren
IBTA COVID-19 Information (veel actuele verwijzingen m.b.t. hersentumoren en corona)

Voor artsen
ASCO (Coronavirus Resources)
EANO (COVID-19 and Neuro-oncology)
SNO (Latest COVID-19 news)
AAN (COVID-19 resources)
ESMO (COVID-19 and cancer)
ANS (COVID-19 in neurosurgery)
ECCO(Resources on COVID-19)
EAN (EANcore Covid-19)
CNS (COVID-19 Neurosurgical Information Hub)
AANS (COVID-19 Information Hub)
European Association for Palliative Care (EAPC; Coronavirus and the Palliative Care Response) 
ESTRO(COVID-19 Resources)

Tijdschriften
NTvG (Dossier COVID-19)
The Lancet (COVID-19 Resource Centre)
NEJM (Coronavirus (Covid-19))
BMJ (Coronavirus (covid-19) Hub)
JAMA (updates on COVID-19 diagnosis and treatment)
The Lancet oncology (COVID-19: impact on cancer)
Elsevier: Novel Coronavirus Information Center

Europese organisaties
The European Centre for Disease Prevention and Control (EU): Coronavirus topic page
EMA (European Medicines Agency): Coronavirus disease (COVID-19) – what’s new
European Patients Forum (EPF; COVID19 Resource Point)
EU Health Coalition (Need for more solidarity and coordinated EU action to tackle COVID-19)

Farmaceutische industrie
Bristol Myers Squibb (BMS): Statement on Coronavirus (COVID-19)
Novartis: COVID-19 Information Center