Proteomics
(Click flag for English)

Created with Sketch.

Identificatie van eiwitten die gerelateerd zijn aan hersentumoren

De Proteomics-onderzoeksgroep binnen het Hersentumorcentrum onder leiding van dr. Theo Luider identificeert en onderzoekt eiwitten en hun relatie tot hersentumoren. Het gaat hierbij vooral om de identificatie van eiwitten in lichaamsmateriaal, zoals weefsel en lichaamsvloeistoffen.

Met geavanceerde technieken zijn eiwitten gevonden die specifiek zijn voor hersentumorbloedvaten. Deze eiwitten zijn van belang voor de pathologische diagnostiek en we onderzoeken nu of de gevonden eiwitten mogelijkheden bieden om een hersentumor beter te bereiken met medicatie.

Daarnaast onderzoeken we antistoffen tegen tumorweefsel. Hierbij stellen we de volgorde van de aminozuren (bouwstenen) van een antistof vast die specifiek is voor een tumor en daarnaast gemeenschappelijk voorkomt bij patiënten. Deze antistoffen kunnen gebruikt worden als een biomarker of als een nieuwe mogelijkheid om tumor-antigenen op te sporen.

Ook zoeken we naar eiwitten die in verhoogde mate voorkomen in het bloed van hersentumorpatiënten (tumor markers), zodat we het ziekteproces van hersentumoren en de effecten van therapie kunnen volgen. Hiervoor maken we gebruik van een uitgebreide biobank die hersenvocht en bloedsamples van hersentumorpatiënten bevat.

Foutjes in het genetisch materiaal (mutaties in het DNA) van hersentumorcellen kunnen leiden tot veranderde eiwitten die mogelijk een andere functie hebben. Deze gemuteerde eiwitten sporen we op in weefsel en bloed. Door inzicht te krijgen in de rol die deze gemuteerde eiwitten spelen, vinden we mogelijk nieuwe therapieën tegen hersentumoren.