Proteomics
(Click flag for English)

Identificatie van eiwitten die van belang zijn bij hersentumoren

Proteomics is onderzoek waarin op grote schaal gekeken wordt naar de rol van eiwitten. De Proteomics-onderzoeksgroep van het Hersentumorcentrum, geleid door dr. Theo Luider, identificeert en onderzoekt eiwitten die van belang zijn bij hersentumoren. Het gaat met name om het identificeren van eiwitten in tumorweefsel en in lichaamsvocht (bloed en urine).

Met geavanceerde technieken zijn eiwitten gevonden die specifiek voorkomen in de bloedvaten van hersentumoren. Deze eiwitten kunnen gebruikt worden voor diagnostiek door de afdeling Pathologie, maar er wordt ook onderzocht of deze eiwitten mogelijkheden bieden om een hersentumor beter te bereiken met medicatie.

Daarnaast onderzoekt de Proteomics-onderzoeksgroep antilichamen tegen tumorweefsel. We onderzoeken de volgorde van aminozuren (de bouwstenen van eiwitten) van een antilichaam dat specifiek is voor  een tumor. Deze antilichamen kunnen worden gebruikt als biomarker of als nieuw hulpmiddel om tumorantigenen te ontdekken.

Ook zoeken we naar eiwitten die in verhoogde mate voorkomen in het bloed van hersentumorpatiënten, zodat deze kunnen worden gebruikt als tumormarker. Op deze manier kunnen we ziekteprocessen en het effect van de behandeling monitoren via het bloed. Hiervoor gebruiken we een grote biobank waarin weefsel, bloed en hersenvocht van hersentumorpatiënten opgeslagen zijn.

Foutjes in het genetisch materiaal (DNA-fouten) van hersentumorcellen kunnen leiden tot veranderingen in eiwitten, die hierdoor een andere functie krijgen. We zoeken naar dergelijke eiwitten in weefsel en bloed. Door inzicht te krijgen in de rol die deze veranderde eiwitten spelen, kunnen we nieuwe behandelingen voor hersentumoren ontwikkelen.