Steun tijdens partneravonden

Steun tijdens partneravonden

Steun tijdens partneravonden van het Hersentumorcentrum
Het Hersentumorcentrum organiseert partneravonden voor partners of naasten van patiënten met een hooggradig glioom, een snel groeiende hersentumor. Tijdens een reeks van vier bijeenkomsten in het Erasmus MC ontmoeten de partners elkaar en krijgen zij handvatten om met het moeilijke ziektebeeld om te kunnen gaan.

Aanpassen
Een hooggradig glioom staat bekend om snelle en drastische ontwikkelingen waaronder gedragsverandering. Partners en naasten moeten zich voortdurend aanpassen en hebben weinig tijd om bij te komen. Uit de lastscore die partners invullen op de polikliniek blijkt dat partners veel last en verantwoordelijkheid met zich meedragen. Daarom besloot het Hersentumorcentrum om deze bijzondere groep partners extra aandacht te geven.

Ervaringsdeskundigen
De partners zijn allemaal ervaringsdeskundigen en leren veel van elkaar. Vooral het luisteren naar elkaar biedt veel steun. Partners hebben vaak het idee dat ze niet begrepen worden en vinden het moeilijk om te praten over de zware last die zij met zich mee dragen. Ze delen allemaal dezelfde zorg en herkennen bepaalde situaties bij een ander. Tijdens de partneravonden zijn partners lotgenoten en krijgen zij de erkenning die ze nodig hebben.

Thema's
In de reeks van vier partneravonden komen de volgende thema’s aan bod:

  • 30 augustus: verandering van rollen en patronen
  • 13 september: gedrag- en karakterveranderingen, epilepsie
  • 27 september: rouw en verlies om gezondheid en leven, afscheid nemen
  • 11 oktober: tijd voor jezelf en omgaan met de directe omgeving

Medisch maatschappelijk werkers en verpleegkundig specialisten
De partneravonden van het Hersentumorcentrum worden twee keer per jaar georganiseerd door een team van twee medisch maatschappelijk werkers (Annet Groeneveld & Liesbeth Buijs) en twee verpleegkundig specialisten (Dianne Coule –Seddon & Marit Eland).

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u terecht bij Marit Eland (06-22545185) of Dianne Coule (06-33342008). Ook kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar hersentumorpoli@erasmusmc.nl. Voor de komende reeks kunt u zich aanmelden tot 20 augustus 2021. Het kan gebeuren dat het maximaal aantal partners is bereikt. U wordt dan op een wachtlijst geplaatst.