Steeds meer behandelopties voor patiënten met hersenmetastasen

Steeds meer behandelopties voor patiënten met hersenmetastasen

Er komen steeds meer behandelingen beschikbaar van kanker, zoals bijvoorbeeld gerichte therapieën, immunotherapie en angiogeneseremmers. Gerichte therapieën vallen alleen tumorcellen aan in tegenstelling tot chemo- en radiotherapie. Immunotherapie versterkt het eigen natuurlijke afweersysteem, zodat het de tumorcellen kan herkennen en uitschakelen en angiogeneseremmers remmen de vorming van nieuwe bloedvaatjes, waardoor de tumor zich niet kan voeden.
Diverse van deze nieuwe therapieën hebben ook een gunstige werking op uitzaaiingen in de hersenen (hersenmetastasen) van de deze tumoren. Daardoor leven patiënten met bijvoorbeeld hersenuitzaaiingen van kwaadaardige moedervlekken (melanomen) en longkanker nu duidelijk langer. Dat is goed nieuws, want voorheen hadden deze patienten een heel slechte prognose.