Informatie over de griepprik

Informatie over de griepprik

Binnenkort start bij huisartsen weer de griepvaccinatie. Gezien de COVID-19 pandemie is het extra belangrijk om u te laten vaccineren. Op advies van de Gezondheidsraad wordt ieder jaar vast gesteld wie in aanmerking komt voor een griepvaccinatie.

Groepen die geadviseerd worden zich te laten vaccineren zijn o.a.:

 • Mensen met longziekten en aandoeningen aan de luchtwegen
 • Mensen met hartziekten
 • Mensen met diabetes (suikerziekte)
 • Nierpatiënten
 • Mensen met weinig weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling; bijvoorbeeld mensen die recent een beenmergtransplantatie hebben ondergaan, mensen die met hiv zijn geïnfecteerd, mensen waarbij de milt is verwijderd (asplenie), mensen met een auto-immuunziekte, mensen met leukemie (bloedkanker) en mensen die chemotherapie of bestraling ondergaan;
 • Personen met verminderde weerstand tegen infecties
 • Verpleeghuisbewoners die niet vallen onder bovengenoemde categorieën;
 • Mensen van 60 jaar en ouder.

Voor deze mensen is het belangrijk dat ze tussen half oktober en half november de griepprik via hun huisarts halen. Mocht u tot één van deze groepen behoren dan kunt u via de huisarts een oproep verwachten. Mocht u geen oproep krijgen en toch menen in aanmerking te komen, neemt u dan zelf contact op met uw huisarts.

Daarnaast worden er door het ziekenhuis een beperkt aantal mensen uitgenodigd voor een derde COVID-vaccinatie, geselecteerd op basis van hun behandeling en aandoening.

Dit jaar wordt er ook gestart met het vaccineren tegen pneumococcen. Als u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u via de huisarts een uitnodiging. Voor deze vaccinatie gelden dezelfde regels als voor de griepvaccinatie.

Er is geen bezwaar om deze vaccinaties te combineren met de griepvaccinatie. Wel wordt vanuit het RIVM geadviseerd om de vaccinaties niet op hetzelfde moment te ontvangen. Heeft u de griepprik en/of pneumococcenvaccinatie eerst gekregen? Dan moet u minimaal 1 week wachten voordat u de COVID-vaccinatie kan krijgen. Heeft u de COVID-vaccinatie eerst gekregen? Dan moet u minimaal 2 weken wachten voordat de huisarts u de griepprik en/of pneumokokkenvaccinatie kan geven.

Let op:

 • Patiënten welke het afgelopen jaar een stamceltransplantatie hebben ondergaan dienen eerst met hun behandelend Hematoloog te overleggen of ze gevaccineerd mogen worden.
 • Patiënten die deelnemen aan een studie dienen ook eerst te overleggen met hun behandelend arts
 • Patiënten die immunotherapie krijgen (nivolumab, pembrolizumab, ipilimumab) mogen de griepprik en de andere vaccinaties krijgen

Een veel gestelde vraag is wanneer de griepprik gegeven mag worden wanneer iemand behandeld wordt met chemotherapie, immuuntherapie en/of radiotherapie. Het is gebleken dat het niet uitmaakt op welk moment u tijdens de chemotherapie/immuuntherapie/radiotherapie de griepprik of andere vaccinaties krijgt, of dit rond de kuur is, in de periode ertussen of vlak voor start van de kuur of tijdens de radiotherapie.

Afdeling Hematologie
Afdeling Interne oncologie
Afdeling Radiotherapie
Afdeling Neuro-oncologie