Operaties voor tumoren in het hersenweefsel

De nieuwste neurochirurgische technieken voor tumoren in het hersenweefsel

Tumoren in het hersenweefsel betreft meestal primaire hersentumoren (gliomen) of uitzaaiingen van tumoren elders in het lichaam. De plaats van de tumor bepaalt in hoge mate of we die veilig kunnen verwijderen. Sommige tumoren kunnen we gemakkelijk benaderen, omdat er in de hersengebieden omheen weinig of geen belangrijke functies zijn. Andere gebieden daarentegen, zoals het taalcentrum, de bewegingsschors en diepe kernen, verdragen nog niet de geringste beschadiging. Soms is het alleen mogelijk om met een holle naald een hapje uit de tumor te nemen voor diagnostiek. Dit noemt men het nemen van een biopt.

In het Hersentumorcentrum gebruiken neurochirurgen de nieuwste technieken om ook in die kwetsbare gebieden te kunnen opereren:

  • Met behulp van neuronavigatie kan de chirurg tijdens de operatie de kortste of de meest veilige route naar de tumor bepalen en de belangrijke hersengebieden ontwijken. Deze techniek wordt ook gebruikt voor het nemen van een biopt (zie boven), indien een operatie niet mogelijk is.
  • Bij het plannen van een operatie maken we waar nodig een functionele MRI-scan die de gebieden van belangrijke functies zoals spraak en motoriek afbeeldt. Ook kan gebruikgemaakt worden van 'fibertracking' met DTI-MRI, waarbij de verbindende banen binnen de hersenen in beeld kunnen worden gebracht.
  • Soms krijgt een patiënt een wakkere operatie, vooral bij diepgelegen tumoren in het taal- of motorische hersengebied. Tijdens de operatie, terwijl de patiënt wakker is, controleren we voortdurend of de chirurg te dicht in de buurt van belangrijke hersengebieden komt.
  • Door neuromonitoring tijdens de operatie meten en bewaken we bepaalde zenuwbanen continu met behulp van zwakke stroompjes.
  • Gliolan (kleurt de tumor fluorescerend roze) en een intra-operatief genavigeerde echo (brengt de grens tussen tumor en gezond hersenweefsel in beeld) maken het mogelijk om tumorweefsel beter te onderscheiden van normaal hersenweefsel. Daardoor kunnen we uiteindelijk meer tumor verwijderen.