Hersentumor: Wakkere operaties
(Click flag for English)

Neurocognitieve gevolgen van wakkere operaties voor laaggradige gliomen

Het denkvermogen (cognitief functioneren) beschouwen we als een belangrijke uitkomstmaat bij de behandeling van hersentumoren, omdat cognitieve uitval een negatieve invloed kan hebben op de kwaliteit van leven. Stoornissen in verschillende cognitieve domeinen, zoals taal, geheugen, aandacht en uitvoerende functies, komen (ook zonder operaties) vaak voor bij patiënten met laaggradige gliomen. Er is weinig bekend over de cognitieve effecten op lange termijn van (uitgebreide) resecties in functionele hersengebieden door middel van wakkere operaties.

Het doel van hersenchirurgie bij patiënten met een tumor in een functioneel hersengebied is een maximale resectie van de tumor met behoud van functionele gebieden. . Tijdens het wakkere gedeelte van de operatie stimuleren we de hersenschors en de dieper gelegen witte stofbanen (verbindingsbanen binnen de hersenen) met elektrische stroomstootjes, zodat we de taal-, spraak- en motorische functies in kaart kunnen brengen.

De klinische praktijk heeft geleerd dat patiënten na een wakkere operatie vaak last hebben van tijdelijke cognitieve functiestoornissen. Daarom is het van groot belang om alle cognitieve functies te onderzoeken met een uitgebreid testprotocol zowel voor als na de operatie (drie maanden en een jaar). Op die manier kunnen we de gevolgen van wakkere operaties goed in kaart brengen. Door te kijken naar de invloed van tumor gerelateerde factoren kunnen we voor individuele patiënten een inschatting maken van het risico van de operatie voor het cognitief functioneren. De resultaten van dit onderzoek kunnen ons bovendien helpen om patiënten in de toekomst al voor de operatie beter te informeren over de mogelijke gevolgen van de operatie en de verwachtingen wat betreft herstel van eventuele uitval.