Glioblastoom

Created with Sketch.

Chemotherapie bij WHO graad IV gliomen, oftewel glioblastomen

Bij glioblastomen, ofwel graad IV gliomen, is temozolomide-chemotherapie vast onderdeel van de behandeling bij eerste diagnose. We combineren een dagelijkse hoeveelheid temozolomide-tabletten met radiotherapie. Bovendien geven we na afloop van de radiotherapie nog eens zes kuren temozolomide, die op de eerste vijf dagen van elke maand worden ingenomen.

Bijwerkingen van deze kuren bestaan vooral uit onderdrukking van het bloedvormende beenmerg. We controleren dus daarvoor frequent het bloed. Ook geven we tijdens de bestralingsperiode uit voorzorg antibiotica. Een bepaald soort glioblastomen lijkt meer gevoelig te zijn voor deze chemotherapie, vooral de tumoren waarbij een bepaald eiwit (het MGMT-eiwit) niet kan worden aangemaakt.

De toevoeging van temozolomide-chemotherapie levert vooral winst op voor wat jongere patiënten met een wat betere conditie bij wie veel tumor is weggehaald tijdens de operatie. In andere gevallen is het de vraag of deze chemotherapie zinvol is.

Indien na de eerste behandeling de tumor terugkeert, is chemotherapie vaak de enige behandeling die resteert. Helaas is dan de gevoeligheid van glioblastoom voor chemotherapie niet erg groot. Chemotherapie geven we dan vooral aan patiënten met een goede conditie. Soms is dat opnieuw temozolomide en soms lomustine (ook in tabletvorm).

Vanwege de beperkte gevoeligheid van glioblastomen voor chemotherapie zijn er veel studies naar betere medicijnen voor deze tumor. Het gaat daarbij zowel om patiënten die nog niet bestraald zijn als om patiënten bij wie de tumor na bestraling is teruggekeerd.