Biologische medicijnen en immuunrespons
(Click flag for English)

Created with Sketch.

Onderzoek naar oncolytische virussen en hoe het immuunsysteem een rol speelt bij deze therapie.

Experimentele behandelingen voor hooggradige gliomen zoeken we ook in de zogenaamde biologische therapieën. Oncolytische virussen spelen hierin een belangrijke rol. De natuurlijke replicatiecyclus van een virus kunnen we gebruiken om zeer efficiënt tumorcellen te doden. Verschillende van nature voorkomende en genetisch gemodificeerde virussen worden op dit moment onderzocht.

Een van deze virussen is het genetisch gemodificeerde adenovirus Delta24-RGD. Er is echter nog weinig bekend over de rol van het afweersysteem in dergelijke virale behandelingen. Aan de ene kant zal het immuunsysteem het virus onschadelijk maken, zoals gebeurt bij elke infectie in het lichaam, aan de andere kant helpt het oncolytische virus om een afweerreactie te initiëren die gericht is tegen de tumor.

Lopende projecten in onze werkgroep:

  1. Screening van glioomcelkweken op de gevoeligheid voor verschillende oncolytische virussen en deze respons correleren aan moleculaire eigenschappen van de tumor. Dit model gebruiken we ook om combinaties van het virus met meer conventionele behandelingen te testen om zo virale agonisten of antagonisten te identificeren.
  2. In een immuuncompetent muis glioommodel brengen we de immuunreactie op het lokaal toegediende genetisch gemodificeerde virus in kaart. We kunnen hierin nieuwe strategieën onderzoeken om de reactie tegen de tumor te versterken. Daarnaast onderzoeken we, in samenwerking met het Lab Klinische Tumor Immunologie, bloed en liquor van patiënten die behandeld zijn met genetisch gemodificeerde virussen op verschillende immuunparameters. Samen helpen deze studies ons om de immuunrespons op virusbehandeling beter te begrijpen en toekomstige virusbehandeling te verbeteren.