Optimalisatie van behandelingen

Created with Sketch.

Alleen behandeling geven aan patienten die er baat bij hebben

'Cut, burn and poison' zijn grofweg de drie strategieën die we kunnen gebruiken om tumoren te bestrijden. Ook bij hersentumoren zijn deze drie strategieën, chirurgie, radiotherapie en chemotherapie (of een ander anti-tumor medicijn), effectief.

Maar niet elke hersentumor reageert even goed op dezelfde behandeling. Zo zijn er bijvoorbeeld bepaalde typen hersentumoren die veel beter reageren op PCV-chemotherapie dan andere. In principe zouden we behandelingen alleen moeten geven aan patiënten die er baat bij hebben. Daarom is het een speerpunt van ons centrum om juist die patienten te indentificeren.

Voor dit onderzoek werken we nauw samen met de behandelend neuroloog. We maken daarbij gebruik van ‘high-throughput omics’ technieken. Die maken het mogelijk het gehele DNA en/of RNA van de tumor in kaart te brengen. Aan de hand van het genetische profiel kunnen we vervolgens bepalen welke patienten wel en welke niet reageren op de behandeling.