Nieuwe diagnostiek

Onderzoek naar diagnostische tests voor het detecteren en monitoren van hersentumoren

Binnen het Hersentumorcentrum doen we onderzoek naar nieuwe vormen van diagnostiek. Het doel is om niet-invasieve methoden te ontwikkelen om de diagnose te kunnen stellen en om behandeleffecten te monitoren. Zo onderzoeken we in het Neurochirurgie Lab, in samenwerking met de afdeling Immunologie van het LUMC, de 'opruimcellen' (macrofagen) van het lichaam. De macrofagen in het weefsel, TiMas genaamd, lijken terug te kunnen keren naar de bloedbaan. Door hun inhoud te onderzoeken op glioom-specifieke eiwitten (TiMaScan), kunnen we de aanwezigheid van een glioom in de hersenen detecteren met een kleine hoeveelheid bloed.

Een andere methode is om de zogenaamde extracellulaire vesicles (EVs) in het bloed te analyseren. Dit zijn kleine blaasjes die worden uitgescheden door tumorcellen. De EVs bevatten biologisch materiaal van de tumorcel, waaronder RNA en eiwitten, en hun inhoud weerspiegelt de inhoud van de tumorcel. Het is inmiddels bekend dat EVs vanuit hersentumoren ook hun weg vinden naar het bloed van de patiënten. Hiermee denken wij dat de EVs een nieuw handvat geven voor ontwikkeling van een nieuw type van niet-invasieve diagnostiek voor hersentumoren. Wij hebben inmiddels unieke eiwitten geïdentificeerd op het oppervlak van de tumor-EVs en zullen deze kennis nu gebruiken om de tumor-EVs specifiek te kunnen detecteren en isoleren. Wij zullen EV-diagnostiek opzetten om daarmee bij hersentumorpatiënten de progressie van de ziekte te kunnen monitoren alsmede de respons op (experimentele) therapieën.