Nieuwe diagnostiek

Created with Sketch.

Onderzoek naar diagnostische tests voor het detecteren en monitoren van hersentumoren

Op dit moment stellen we de definitieve diagnose van een glioom pas na onderzoek op tumorweefsel dat we via een operatie hebben verkregen. Ook het meten van behandeleffecten is erg lastig, omdat we de beeldvorming via MRI soms moeilijk kunnen interpreteren. We hebben dus veel behoefte aan nieuwe testmethodes die dit allemaal gemakkelijker maken.

Binnen het Hersentumorcentrum doen we onderzoek naar dergelijke nieuwe vormen van diagnostiek. Binnen het Lab Neurochirurgie bijvoorbeeld onderzoeken we, in samenwerking met de afdeling Immunologie, de 'opruimcellen' (macrofagen) van het lichaam. De macrofagen in het weefsel, TiMa’s genaamd, blijken te kunnen terugkeren naar de bloedbaan. Door hun inhoud te onderzoeken op glioom-specifieke eiwitten (TiMaScan), kunnen we met een kleine hoeveelheid bloed de aanwezigheid van een glioom in de hersenen opsporen.

Een andere benadering is dat we zogenaamde ‘microvesicles’ in het bloed analyseren. Dit zijn kleine blaasjes die door de tumor worden uitgescheiden. Dit onderzoek voeren we uit in samenwerking met het UMCU.

In bloed kunnen we ook fragmenten terugvinden van het DNA en RNA van de tumor. Binnen de afdeling Neurologie doen we onderzoek naar nieuwe meetmethoden voor deze fragmenten. Daarnaast identificeren we eiwitten die verhoogd tot expressie komen in CSF van hersentumorpatiënten met massaspectrometrie. Van deze eiwitten stellen we vast of ze waarde hebben als biomarker. Hiervoor gebruiken we een biobank met CSF en plasmamonsters van hersentumorpatiënten.

Met deze onderzoeken hopen we in de toekomst een eenvoudige bloedtest te ontwikkelen die een diagnose zonder operatie mogelijk maakt en die we kunnen inzetten om behandeleffecten te meten.