Kankercellen, genen en eiwitten

Wetenschap en Onderzoek

Samen weten we meer

Een zeer belangrijk doel van het Hersentumorcentrum is het vinden van nieuwe behandelingen tegen hersentumoren. De vooruitzichten voor patiënten met een kwaadaardige hersentumor, vooral het glioblastoom, zijn immers somber.

Steeds duidelijker wordt dat we de therapie moeten aanpassen op bepaalde moleculaire eigenschappen binnen een hersentumorsoort. Zo kunnen bepaalde eiwitten die juist wel of juist niet door de tumor gemaakt worden, of bepaalde genetische afwijkingen in het genetisch materiaal van de hersentumor er voor zorgen dat een therapie meer of minder kans van slagen heeft. Met andere woorden: de therapie tegen hersentumoren wordt steeds persoonlijker.

Daarom moeten laboratoriumonderzoekers enerzijds en artsen en verpleegkundigen anderzijds samenwerken en dat is precies wat ons Hersentumorcentrum beoogt. Binnen ons laboratorium werken meer dan 20 onderzoekers permanent aan hersentumoren. We werken nauw samen met andere onderzoeksgroepen van afdelingen binnen het Erasmus MC, zoals pathologie, genetica, bio-informatica, tumor-immunologie en virologie.

Binnen Nederland onderhouden we verschillende samenwerkingsverbanden met andere centra, waaronder het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg, het LUMC in Leiden, het UMCU in Utrecht en het VUMC in Amsterdam. Internationaal zijn we sterk betrokken bij het Europese kankeronderzoek verband (de EORTC), en we hebben nauwe banden met enkele vooraanstaande hersentumorinstituten in Europa en de Verenigde Staten.