Bioinformatica

Created with Sketch.

Klinisch onderzoek op het gebied van hersentumoren op de afdeling bioinformatica

De afdeling Bioinformatica runt een eigen onderzoekslijn. Deze bestudeert het genoom en de manier waarop het genoom in z’n geheel bijdraagt aan erfelijke aangeboren aangezicht afwijkingen en kanker in de hersenen. Dit levert de biologische en technische basiskennis voor alle bioinformatica activiteiten. Daarnaast zoekt de afdeling naar nieuwe manieren om zorg innovatie te realiseren in samenwerking met zorgverzekeraars.

Patientën Stratificatie
De afdeling werkt samen in publiek private partnerships met bedrijven zoals Skyline Diagnostics voor de ontwikkeling van translationele moleculaire diagnostische testen en valorisatie van de onderzoeksinvesteringen. De nieuwe diagnostische tests voor personalized healthcare toepassingen worden gemaakt met middelen vanuit CTMM en toekomstig Topsector beleid. Er wordt aan alle soorten van kanker gewerkt waaronder hersenkanker in samenwerking met het Hersentumorcentrum.

Bioinformatica: Data Mining
Onderzoekers en artsen zien zichzelf geconfronteerd met toenemende hoeveelheden data van onderzoek en patientenzorg. Interpretatie en analyse van deze biomedische gegevens wordt steeds meer een multidisciplinaire aangelegenheid. De afdeling Bioinformatica helpt onderzoekers om hun data snel te analyseren, in context te plaatsen en op te slaan door state of the art IT technologie toe te passen. Met name in het veld van de genoom diagnostiek hebben we te maken met zogenaamde “big data”. De ErasmusMC afdeling Bioinformatica heeft een strategisch partnership ontwikkeld met het Amerikaanse IT bedrijf Oracle. Hierin zitten o.a. Roche, Merck, Inova, en het Moffitt Cancer Center voor de gezamenlijke ontwikkeling van translationele research infrastructuur.

Moleculaire Imaging
Nieuwe visualisatiemethoden maken het mogelijk voor clinici om in 3D Echo beelden, CT scans en MRI scans voor diagnostische doeleinden pre-operatief te bekijken en bespreken. Daarnaast kan voor onderzoeksdoeleinden elk willekeurig eiwit of messenger RNA molecuul in vivo middels whole mount kleuringen worden gevisualiseerd in tumor weefsel of hele embryo’s.