Hersentumor: Uw hulp

Created with Sketch.

Samen bereiken we meer

Elk jaar krijgen ongeveer 1.200 Nederlanders een primaire hersentumor, en nog eens zoveel Nederlanders een tumor die uitgaat van de hersenvliezen. De ziekte treft vaak ook jonge mensen en brengt veel lijden met zich mee. De kans op een geslaagde behandeling is nu nog klein. Als hersentumorcentrum accepteren we dit niet. Een langer en beter leven voor onze patiënten met een hersentumor, dat is onze missie.

De kans om patiënten een beter en langer leven te bieden, ligt in wetenschappelijk onderzoek. Omdat de ziekte relatief weinig voorkomt, wordt niet veel geld voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar gesteld. Daarom kunnen we niet zonder extra financiële steun. We bieden hulp, maar hebben zelf ook hulp nodig.

Helpt u het onderzoek van het hersentumorcentrum met een schenking?
Dat kan op diverse manieren. U kunt kiezen voor een eenmalige of periodieke donatie, maar bijvoorbeeld ook schenken via een legaat, erfstelling of lijfrentescheenking. Of u start een actie, waarbij u anderen uitnodigt om te doneren. Op welke wijze u ook helpt, we zijn er dankbaar voor. Uw support is onmisbaar!

Bankrekening NL88 INGB 0000 0029 95
t.n.v. onderzoek Hersentumorcentrum

Meer informatie over schenken:
Website: www.erasmusmcfoundation.nl
Email: foundation@erasmusmc.nl
Telefoon: 010-703 48 02