Zeldzame hersentumor

Created with Sketch.

Zeldzame hersentumoren

De tumoren in deze groep zijn zeer zeldzaam (1-5% van de hersentumoren) en komen vaker voor bij kinderen dan bij volwassenen. Zij kunnen soms uitzaaien naar andere delen van het zenuwstelsel via het hersenvocht. Daarom is het bij deze tumoren belangrijk om een MRI-scan te maken zowel van het hoofd als van de hele nek en rug. Daarnaast kan het nodig zijn het ruggenvocht te onderzoeken met een ruggenprik (lumbaalpunctie).

Het medulloblastoom ontstaat uit primitieve zenuwcellen in de kleine hersenen die waarschijnlijk zijn overgebleven uit een embryonaal stadium. Klachten veroorzaakt door het medulloblastoom kunnen zijn hoofdpijn, duizeligheid, problemen met lopen ('dronken') en later ook misselijkheid en braken. Hier vindt u meer informatie en het landelijk behandelprotocol.

Een ependymoom gaat uit van ependymcellen en kan ontstaan in de hersenen, het ruggenmerg of de onderste ruggenmergwortels. De klachten veroorzaakt door een ependymoom hangen af van waar het zit: het kan hoofdpijn en overgeven veroorzaken, maar ook krachtsverlies of moeite met plassen. De behandeling bestaat uit een operatie, soms gevolgd door bestraling en hangt af van de aard en de uitgebreidheid van de ziekte. Hier vindt u meer informatie.

Een kiemceltumor gaat uit van de kiemcellen - voorlopers van eicellen of zaadcellen - en ontstaat doorgaans in de teelballen of eierstokken. Heel soms ontstaat een kiemceltumor in de hersenen. Klachten kunnen zijn hoofdpijn, slecht zien, dubbel zien of extreme dorst en veel plassen. Hier vindt u meer informatie en het landelijk behandelprotocol.

Hier vindt u meer informatie (inclusief behandelprotocollen)