Hersentumor: diagnose-klinisch

Symptomen van een hersentumor

De diagnose van een hersentumor is niet altijd gemakkelijk te stellen. Dit komt omdat de eerste symptomen vaak kunnen duiden op verschillende ziekten. De symptomen zijn:

  • epilepsie
  • neurologische uitvalverschijnselen
  • gedragsveranderingen
  • minder goed kunnen concentreren
  • vergeetachtigheid
  • hoofdpijn

Vooral bij snel groeiende tumoren, zoals het hooggradig glioom, komt een nieuwe hoofdpijn regelmatig voor als eerste symptoom. Bij langzaam groeiende tumoren, zoals laaggradige gliomen, is epilepsie vaker het eerste symptoom. Maar zoals gezegd, deze verschijnselen kunnen ook duiden op een andere ziekte. Zeker bij epilepsie is er lang niet altijd sprake van een hersentumor.

Onderzoek om de diagnose te stellen

Als de huisarts bij uw klachten aan een neurologische aandoening en/of een hersentumor denkt, zal hij u doorsturen naar een neuroloog. Het kan ook voorkomen dat een neuroloog u op de Spoedeisende Hulp ziet, bijvoorbeeld bij een epilepsieaanval. Overigens komen epilepsieaanvallen regelmatig voor, zonder dat er een hersentumor aan ten grondslag ligt.

De neuroloog zal een CT-scan of MRI-scan laten maken van uw hoofd. Als hieruit blijkt dat u een hersentumor heeft, komt u bij de neurochirurg voor een operatie of een biopt. Bij een biopt wordt een stukje weefsel uit de tumor genomen. Dit weefsel wordt onderzocht door de patholoog. Alleen op deze manier kan de definitieve diagnose gesteld worden.