Hersentumor: Diagnose-klinisch

De diagnose van een hersentumor is niet altijd gemakkelijk te stellen

De eerste symptomen van een hersentumor zijn meestal epilepsie, neurologische uitvalverschijnselen, gedragsveranderingen, concentratiezwakte of vergeetachtigheid.

Vooral bij snel groeiende tumoren, zoals het hooggradig glioom, komt een nieuwe hoofdpijn regelmatig voor als eerste symptoom. Langzaam groeiende tumoren, zoals laaggradige gliomen, geven vaker epilepsie als eerste symptoom.

Indien de huisarts aan een neurologische aandoening en/of hersentumor denkt, zal hij de patiënt meestal doorsturen naar een neuroloog. Soms ziet een neuroloog de patiënt met de verdenking van hersentumor direct op de eerste hulp (bijvoorbeeld bij een epilepsieaanval). Overigens komen epilepsieaanvallen regelmatig voor, zonder dat er een hersentumor aan ten grondslag ligt!

De neuroloog zal een CT-scan of MRI-scan laten maken van het hoofd. Wanneer de scan een hersentumor laat zien en behandeling noodzakelijk is, zal de neuroloog de patiënt aanbieden aan de neurochirurg voor een operatie of een biopt (een hapje uit de tumor). Met weefsel dat is afgenomen tijdens de operatie gaat de patholoog aan de slag. Alleen op die manier kunnen we de definitieve diagnose stellen.