Neurochirurgische operaties hypofysetumoren

Behandeling van een patiënt met een hypofysetumor vraagt intensieve onderlinge samenwerking

De normale hypofyse is ongeveer zo groot als een erwt en ligt onderaan de hersenen, in een holte in de schedelbasis, achter de oogkassen. Precies boven deze holte ligt de kruising van de oogzenuwen. De hypofyse heeft een belangrijke functie: het orgaan regelt door afgifte van verschillende hormonen de functie van veel andere hormoonproducerende klieren zoals de schildklier, de bijnier en de geslachtsorganen. Daarnaast speelt de hypofyse een belangrijke rol in de waterhuishouding.

Een gezwel of tumor in de hypofyse is bijna altijd goedaardig. Klachten ontstaan vaak door groei. De patiënt ervaart bijvoorbeeld uitval (van een deel) van zijn gezichtsveld doordat het gezwel op de kruising van de oogzenuw drukt. Of er vallen hormonale functies uit doordat de tumor de rest van de hypofyse kapot drukt. Ziekteverschijnselen kunnen ook ontstaan wanneer de hypofyse als gevolg van een gezwel een of meer hormonen te veel gaat aanmaken.

Behandeling van een patiënt met een hypofysetumor vraagt intensieve onderlinge samenwerking van meer specialisten en vindt plaats in het Hypofyse Centrum Rotterdam (HCR). Hier nemen we ook de beslissing of een operatie noodzakelijk is. Om bij de operatie toegang te krijgen tot het hypofysegezwel maken we meestal gebruik van de route door de neus. Voor het verwijderen van de tumor hanteren we de modernste technieken op het gebied van microchirurgie, endoscopie en neuronavigatie.