Neurochirurgische operaties brughoektumoren

De behandeling van een brughoektumor door het brughoekteam

De 'brughoek' is het gebied tussen de kleine en grote hersenen achter het oor, vlakbij de hersenstam, waarin enkele belangrijke zenuwen lopen. De meeste tumoren die hier voorkomen, gaan uit van de gehoor- en evenwichtszenuw. Deze groeien traag en zijn meestal goedaardig. De medische naam is schwannoom, maar vaak wordt dit een 'brughoektumor' genoemd.

Deze tumoren komen vaak aan het licht door gehoorverlies aan de zijde van de tumor. Het is dan ook meestal de KNO-arts die deze tumor ontdekt. Andere klachten kunnen bijvoorbeeld zijn: duizeligheid, aangezichtszenuwverlamming, gevoelsveranderingen in het gelaat. De tumor kan zich zowel in de inwendige gehoorgang bevinden als daarbuiten, met uitbreiding naar omliggende hersenstructuren.

Brughoektumoren kunnen op drie manieren worden behandeld:

  • 'Wait and scan' bij heel kleine tumoren: volgen in de tijd door middel van scans. Bij groei kan behandeling worden ingesteld.
  • Bestraling bij middelgrote tumoren: een specifiek soort bestraling genaamd radiochirurgie, ofwel stereotactische radiotherapie of gamma-knife behandeling. Dit is een hoge dosis bestraling in een zeer kleine gerichte bundeling die in één of enkele sessies wordt toegediend. Hierbij wordt zo goed als alleen de tumor geraakt terwijl de omliggende hersenen gespaard blijven. Radiochirurgie is een veilige en effectieve behandeling voor deze tumoren.
  • Operatie bij grote tumoren waarbij (meestal) ook de hersenstam betrokken is. Hierbij wordt gestreefd naar totale verwijdering, tenzij er een groot gevaar is van aangezichtsverlamming. Dan wordt de tumor alleen verkleind. Het restant wordt dan behandeld met radiochirurgie (zie punt 2).

De beslissing voor de beste behandeling wordt genomen in het brughoekteam. Dit bestaat uit neurochirurgen en KNO-artsen met kennis van brughoektumoren en operaties in dat gebied, en een bestralingsarts en een neurochirurg die gespecialiseerd zijn in radiochirurgie.