Zeldzame hersentumoren

Chemotherapie bij andere zeldzame hersentumoren

De tumoren in deze groep zijn zeer zeldzaam (1-5% van de hersentumoren) en komen vaker voor bij kinderen dan bij volwassenen.

Het medulloblastoom is gevoelig voor chemotherapie en bestraling. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de ziekte kunnen we kiezen voor alleen bestraling, of voor chemotherapie gevolgd door bestraling en opnieuw chemotherapie. Het eerste deel van de chemotherapie en de gehele bestraling kunnen we poliklinisch toedienen. Voor de kuren na de bestraling kan een opname nodig zijn. Hier vindt u verdere informatie.

Het ependymoom is een hersentumor die weinig gevoelig is voor chemotherapie. De behandeling bestaat uit een operatie, soms gevolgd door bestraling, en hangt af van de aard en de uitgebreidheid van de ziekte. Chemotherapie is geen onderdeel van de standaardbehandeling.

De meeste kiemceltumoren zijn zeer gevoelig voor zowel bestraling als chemotherapie. Voor een germinoom bij volwassenen is de standaardbehandeling enkel bestraling. Voor een non-germinoom geven we eerst chemotherapie. Deze chemotherapie bestaat uit een combinatie van drie middelen (VIP-kuren) die we via het infuus toedienen. Hiervoor is een opname in het ziekenhuis nodig.

Hier vindt u behandelprotocollen.