Hersenmetastasen

Created with Sketch.

Chemotherapie bij hersenmetastasen

Uitzaaiingen in de hersenen van een solide tumor ergens anders in het lichaam, oftewel hersenmetastasen, bestralen we meestal. Alleen als de oorspronkelijke tumor gevoelig is voor medicijnen, chemotherapie en/of immunotherapie (dit wordt systemische therapie genoemd) kunnen we in eerste instantie daarvoor kiezen en de bestraling achterwege laten.

Ook als hersenmetastasen toenemen in omvang of aantal, of na eerdere bestraling op het hoofd, kunnen we kiezen voor systemische therapie.

Tumoren die hersenmetastasen geven en gevoelig zijn voor systemische therapie zijn bijvoorbeeld borstkanker en longkanker. Longkanker geeft regelmatig hersenmetastasen in het begin van de ziekte, terwijl borstkanker die meestal pas later in de ziekte geeft. Als we kiezen voor systemische therapie, maken we regelmatig scans van het hoofd om het effect van de behandeling te evalueren.