EOL patiënten met een hersentumor

Klik hier voor de brief (in het Nederlands) voor patiënten met een hersentumor en hun naasten met betrekking tot de periode wanneer geen ziektegerichte behandeling meer mogelijk is. Men noemt dit ook wel de palliatieve fase. In deze fase zijn er nog wel verschillende behandelmogelijkheden om de klachten te verlichten en lijden te voorkomen.

Klik hier voor de Engelse versie van de brief

Deze informatiebrief voor patiënten/naasten met betrekking tot het levenseinde bij hersentumorpatiënten is onder auspiciën van de LWNO geschreven door

  • Dr. Walter Taal*

Nuttige suggesties ter verbetering van deze brieven zijn geleverd door (in alfabetische volgorde):

  • Prof. dr. Martin J. van den Bent*,
  • Dr. Jacoline E.C. Bromberg*,
  • mevr. Marit Eland*,
  • Dr. Johan A.F. Koekoek**,
  • Dr. Tjeerd J. Postma***,
  • Prof. dr. Carin C.D. van der Rijt****,
  • Dr. Tom J. Snijders*****,
  • Prof. dr. Martin J.B. Taphoorn**
  • en mevr. Hanneke Zwinkels – van Vliet**.

*afdeling Neuro-Oncologie/Neurologie, Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam. **afdeling Neurologie, MCH, Den Haag en LUMC, Leiden. ***afdeling Neurologie, VUMC, Amsterdam. ****afdeling Interne Oncologie, Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam. *****afdeling Neurologie, UMCU, Utrecht.

Patienteninformatie-EOL-hersentumor_v20102021