Drugsscreens
(Click flag for English)

Created with Sketch.

Het testen van nieuwe (combinaties van) geneesmiddelen combineren we met moleculaire kennis van de tumorcellen

In de oncologie is sprake van een paradigmashift. Tot nu toe werd bij kankerpatiënten de behandeling bepaald door de histopathologische classificatie en gradering. Het is echter duidelijk dat patiënten met tumoren met eenzelfde classificatie en gradering verschillend kunnen reageren op de voorgeschreven standaardbehandeling. De achtergronden van deze verschillen kunnen we tegenwoordig goed zichtbaar maken met moleculaire genetische technieken.

Parallel ontwikkelen we nu nieuwe geneesmiddelen die heel specifiek ingrijpen in de signaalprocessen van de tumorcel. Het combineren van de kennis op moleculair niveau van de ontregelde signaalprocessen in de kankercellen van een specifieke patiënt en het geven van geneesmiddelen die daarop gericht zijn, noemen we 'personalized medicine'.
Bovengenoemde modellen die we in ons onderzoek gebruiken, zijn bij uitstek geschikt om onderzoek te doen met deze nieuwe generatie geneesmiddelen.

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar DNA repair -, HDAC -, proteasome - en kinase inhibitors. De response-profielen die we krijgen, analyseren we met RNA transcriptoom profiling en mutational profiling. Dit laatste doen we in samenwerking met een gespecialiseerd landelijk centrum, het CPCT.

Een ander principe waar we veel onderzoek naar doen, is het combineren van bovengenoemde middelen. Hierbij maken we gebruik van kinome profiling in samenwerking met het bedrijf Pepscope. Het onderliggende principe hierbij is dat kort na toedienen van een eerste experimenteel middel de aanpassingsmechanismen ofwel escape-routes van de kankercel in kaart worden gebracht. De keuze van het tweede middel is dan vervolgens gericht tegen de escape-route.