Vragenlijst mbt ervaring “Kankerzorg in de anderhalvemeter-samenleving, …”

Created with Sketch.

Vragenlijst mbt ervaring “Kankerzorg in de anderhalvemeter-samenleving, …”

Klik hier om de vragenlijst direct in te vullen:“Kankerzorg in de anderhalvemeter-samenleving, wat is jouw ervaring?”

Samenwerking NFK, SONCOS en V&VN
Deze vragenlijst is een initiatief van NFK, SONCOS, V&VN Oncologie en het Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie. De doelgroep betreft medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, oncologieverpleegkundigen en kankerpatiënten. Vragen betreffen onder andere hoe de afspraken op afstand worden ervaren, wat zijn de voor- en nadelen? Beinvloeden de coronamaatregelen de kwaliteit van zorg? Maar ook: hoe staat men tegenover corona-vaccinatie met voorrang?

Doel vragenlijst
De wens is om ‘het goede’ van alle aanpassingen die in de coronacrisis zijn doorgevoerd te behouden, en het ‘minder goede’ waar mogelijk te verbeteren. De resultaten van deze peiling dienen als input voor de beleidsvorming hierover. Wij vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat we voor de kankerzorg de juiste balans vinden tussen ‘zorg op afstand’ en ‘zorg in het ziekenhuis’.

Resultaten op maat
De vragenlijst sluit op 3 november. Op15 december presenteren we de resultaten op nfk.nl. Indien gewenst, krijgen zorgverleners de resultaten voor hun ziekenhuis op maat. Je kunt je hiervoor aanmelden via nfk.nl/welke-informatie-wilt-u-ontvangen.

Bij voorbaat veel dank!