Laaggradig glioom

Created with Sketch.

Chemotherapie bij WHO graad II gliomen, oftewel laaggradige gliomen

Laaggradige gliomen ontstaan uit het steunweefsel van de hersenen. Er zijn verschillende subtypen, afhankelijk van het type cel waaruit de tumor ontstaan is (astrocytomen, oligodendrogliomen, ependymomen). Gliomen hebben de neiging om de hersenen 'in' te groeien en zijn daardoor slecht af te grenzen bij een operatie. Het woord laaggradig duidt erop dat ze langzaam groeien, vaak over een periode van jaren.

Dat maakt dat bij kleine tumoren soms een afwachtend beleid gevoerd kan worden. We volgen de patiënt dan wel intensief met MRI-scans elke zes tot twaalf maanden. Elke nieuwe MRI-scan vergelijken we met de eerste MRI-scan. Zodra de tumor groeit, zetten we de behandeling in.

Indien we besluiten tot een behandeling, is de eerste stap een operatie. Meestal kan hierbij de tumor niet volledig worden verwijderd. Het verwijderde tumorweefsel wordt uitgebreid geanalyseerd. Mede afhankelijk daarvan wordt bepaald of, en welke nabehandeling (bestraling of chemotherapie) moet worden gekozen. De nabehandeling laten we soms achterwege als we bij de operatie veel van de tumor hebben kunnen verwijderen. De nabehandeling bestaat meestal uit radiotherapie (bestraling). Chemotherapie passen we toe zodra de tumor weer gaat groeien.

Er worden momenteel veel studies gedaan, waarbij wordt gekeken welke van de twee nabehandelingen beter is: bestraling of chemotherapie en op welk moment, in het beloop van de ziekte, deze het beste kunnen worden gegeven. We verwachten de komende jaren hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Veelgebruikte chemotherapieschema’s bij laaggradige gliomen zijn PCV (procarbazine, CCNU (lomustine) en vincristine) en temozolomide. Beiden hebben als voornaamste bijwerkingen vermoeidheid en een tekort aan bloedplaatjes en witte bloedcellen. De complicaties zijn zelden ernstig.